Søndag 16. okt., 29. søndag i det alm. kirkeår, År. C

INTROITUS: Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn
GRADUALE: Vår hjelp er i Herrens navn, Han som skapte himmel og jord


DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.


LITURGISK KALENDER
Tirsdag 18. oktober: Lukas Evangelist.


NY BOK
Karl Gervin: Sankt Peter tar T-banen; tro, vitenskap og fornuft i Norge nå. Oslo, Kolofon, 2022. 100 s.ill. (Med sider om dominikanerordenen!)


«HVORDAN BLE VÅR TROSBEKJENNELSE TIL?» v. Diakon Sindre-Jacob Bostad, onsdag 19. oktober kl. 19.00 i Akersveien 5. Dørene åpnes kl. 18.30, med enkel servering. (KATOLSK GROVBRØD)


«MARTYRER I VÅR TID, DE 21 KOPTISKE » v. sr. Anne Bente Hadland, tirsdag 25. oktober kl. 19.00 i Den greske ortodokse menighet, kjelleren, Thor Olsens gate 9. Inngang fra baksiden av bygget. (Katolsk Ortodokst Akademi).


«KUNSTEN Å OVERLEVE» av Vera Berg og Herman Abrahamsen, boklansering tirsdag 8. nov. kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyer gate 15 B. Musikalsk innslag. Inngang. Ordinær museumsbillett. amelding@jodiskmuseumoslo