Søndag 23. okt., 30. søndag i det alm. kirkeår, år C

INTROITUS: Herren samler sitt folk, og skjenker det sin glede
GRADUALE: Den elendige roper og Herren gir svar


DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.


LITURGISK KALENDER
Fredag 28. oktober: Simon og Judas, Apostler.


«MARTYRER I VÅR TID, DE 21 KOPTISKE » v. sr. Anne Bente Hadland, tirsdag 25. oktober kl. 19.00 i Den greske ortodokse menighet, kjelleren, Thor Olsens gate 9. Inngang fra baksiden av bygget. (Katolsk-Ortodokst Akademi).


«JESU HJERTE – KILDE TIL VÅRT EGET ÅNDELIGE LIV» v. sr. Klara Ottersen, onsdag 2. november kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpner kl. 18.30. (KATOLSK GROVBRØD).


«KUNSTEN Å OVERLEVE, ABRAHAMSEN, EN JØDISK FAMILIEHISTORIE» av Vera Berg og Herman Abrahamsen, boklansering tirsdag 8. nov. kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyer gate 15 B. Musikalsk innslag. Inngang. Ordinær museumsbillett. pamelding@jodiskmuseumoslo (Også i Litteraturhuset tirsdag 25. okt. kl. 19.00.! Ingen påmelding.)


«MARIA ANNO 2022 – UTFORDRING, FORBILDE OG KILDE TIL HÅP» v. Christian Boe Astrup og Bente Bergersen, 19. november kl. 11.00-13.00, lett lunsj til sist, pris. Kr. 200.-.Hos St. Joseph-søstrene, Glads vei 23. Påmelding mob. 932 31 893. (MARISTENES HØSTSEMINAR)


«ORGELTONANE I ST. DOMINIKUS – FRÅ PIONERANE LUTZ OG NORHEIM TIL IDAG», v. Åse Skjerdal. Tirsdag 22. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).


MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. se også WCCM.org og WCCM.no


KOMMENDE BEGIVENHETER:
Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00: Åpent hus på Katarinahjemmet.
Lørdag 26. nov. kl. 14.00: Presentasjon av SEGL 2022.


DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMET: Les om sr. Else-Britt Nilsen, O.P. på https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2022/10/01/fra-ateist-til-nonne/