Søndag 17. mars, 5. søn. i faste, år B.

INTROITUS: Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.
GRADUALE: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.
EVANGELIEVERS: Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

LITURGISK KALENDER
Tirs. 19. mars: Joseph, Marias ekteviede, høytid.

«DEN STILLE UKES LITURGI», v. sr. Ragnhild Marie Bjelland, mandag 18. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt. 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG.
I de tre hellige dagene Skjærtorsdag, Langfredag og Påskeaften kl. 09.00 synges tidebønnene matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer, og lesninger fra Skriften og kirkefedrene. Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med brødrene i St. Dominikus Kirke. Legfolket får tekster og synger med. De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!