Søndag 10. mars, 4. søn. i faste, år B.

INTROITUS: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion pris din Gud.
GRADUALE: Ved Babylons floder lengtet vi mot Sion.
EVANGELIEVERS: Så høyt elsket Gud verden, at han ga sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på Ham, og gi dem det evige liv i eie.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

SAKRAMENT-TILBEDELSE I ST. DOMINIKUS LØRDAGER I FASTETIDEN FRA KL.17.00.

BARSELGRUPPEN har sakramental tilbedelse på Katarinahjemmet hver torsdag kl. 11.30-12.00, med sosialt samvær etterpå.

«VÅRE FORFEDRES KIRKE, OM KLOSTERLASSES LIV , OG FORBUDTE BØKER.» v. diakon Sigurd Hareide, tirsdag 12. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neubergt. 15, ingen påmelding. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM)

BIBELEN 2024, MED APOKRYFENE presenteres fredag 15. mars kl. 19.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Biskop Bernt Eidsvig, Biskop Erik Varden, Prof. Anders Aschim og forlagssjef Kristine Dingstad. Dørene åpnes kl. 18.30.

NETT-TREFF FOR KATEKETER, «Søk sannheten» ved Daniel Døhlen, katolsk.no

«DEN STILLE UKES LITURGI», v. sr. Ragnhild Marie Bjelland, mandag 18. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt. 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

OLJEVIGSELSMESSEN v. Biskop Bernt feires tirsdag 26. mars kl. 18.00 i St Olav Domkirke.

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no