Søndag 3. mars, 3. søn. i faste, år B.

INTROITUS: Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.
GRADUALE: Kom ditt ord ihu, Herre, det er min trøst i min elendighet.
EVANGELIEVERS: Så høyt elsket Gud verden at Han ga sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på Ham, og gi dem det evige liv i eie.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFEN finner denne søndagen sted på Katarinahjemmet, kl. 12.00-14.00, med omvisning i den nye toppetasjen. Se nedenfor.

SAKRAMENT-TILBEDELSE I ST. DOMINIKUS LØRDAGER I FASTETIDEN FRA KL.17.00.

OMVISNING I KATARINAHJEMMETS NYE ETASJE søndag 3. mars omvisning og kirkekaffe kl. 12.00-14.00 (til inntekt for Caritas fasteaksjon.)

BARSEL- OG SMÅBARNSGRUPPEN har messe i Katarinahjemmets kapell hver første søndag i måneden kl. 10.00. BARSELGRUPPEN har sakramental tilbedelse hver torsdag kl. 11.30-12.00, med sosialt samvær etterpå.

KIRKENS BØNN OG PERSONLIG BØNN, tidebønn, andaktsformer, rosenkransen, osv., v. Sr. Ragnhild Marie Bjelland. Mandag 4. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (KATOLSK TRO OG LIV).

MESSE MED BØNN OM KALL, torsdag 7. mars kl. 18.00 hos St. Josephsøstrene, Glads vei, Grefsen.

RETRETT FOR KATEKETER MED BISKOP ERIK VARDEN, lørdag 9. mars kl. 10.00-16.00. Inf. og påmelding til camilla.cselenyi@katolsk.no

«VÅRE FORFEDRES KIRKE, OM KLOSTERLASSES LIV , OG FORBUDTE BØKER.» v. diakon Sigurd Hareide, tirsdag 12. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neubergt. 15, ingen påmelding. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM)

BIBELEN 2024, MED APOKRYFENE presenteres fredag 15. mars kl. 19.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Biskop Bernt Eidsvig, Biskop Erik Varden, Prof. Anders Aschim og forlagssjef Kristine Dingstad. Dørene åpnes kl. 18.30.

OGSÅ VI ER KIRKE, årsmøte 9. mars kl. 13.00-16.00 på Bjølsen skole.

KONTEMPLATIV I VERDEN, samlingsdag lørdag 16. mars på Katarinahjemmet, om kvinners apostoliske klosterliv i dominikanerordenen. Mer informasjon. anne-bente.hadland@katolsk.no Påmelding: ane.roer@katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no