Søndag 25. februar, 2. søn. i faste, år B.

INTROITUS: Kom ditt ord i hu, Herre, det er min trøst i min elendighet.
GRADUALE: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.
EVANGELIEVERS: Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa; Dette er min egen sønn som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN !

SAKRAMENT-TILBEDELSE LØRDAGER I FASTETIDEN FRA KL.17.00.

OMVISNING PÅ KATARINAHJEMMETS NYE ETASJE lørdag 2. mars kl. 11.00-14.00, og
Søndag 3. mars omvisning og kirkekaffe kl. 12.00-14.00 (til inntekt for Caritas fasteaksjon.)

BARSEL- OG SMÅBARNSGRUPPEN har messe i Katarinahjemmets kapell hver første søndag i måneden kl. 10.00. BARSELGRUPPEN har sakramental tilbedelse hver torsdag kl. 11.30-12.00, med sosialt samvær etterpå.

KIRKENS BØNN OG PERSONLIG BØNN, tidebønn, andaktsformer, rosenkransen, osv., v. Sr. Ragnhild Marie Bjelland. Mandag 4. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (KATOLSK TRO OG LIV).

MESSE MED BØNN OM KALL, torsdag 7. mars kl. 18.00 hos St. Josephsøstrene, Glads vei, Grefsen.

RETRETT FOR KATEKETER MED BISKOP ERIK VARDEN, lørdag 9. mars kl. 10.00-16.00. Inf. og påmelding til camilla.cselenyi@katolsk.no

«VÅRE FORFEDRES KIRKE, OM KLOSTERLASSES LIV , OG FORBUDTE BØKER.» v. diakon Sigurd Hareide, tirsdag 12. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neubergt. 15, ingen påmelding. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM)

OGSÅ VI ER KIRKE, årsmøte 8. mars kl. 13.00-16.00 på Bjølsen skole.

KONTEMPLATIV I VERDEN, samlingsdag lørdag 16. mars på Katarinahjemmet, om kvinners apostoliske klosterliv i dominikanerordenen. Mer informasjon. anne-bente.hadland@katolsk.no Påmelding: ane.roer@katolsk.no

3rd EMAUS WEEKEND FOR MEN IN NORWAY, Friday May 3rd (17.30) to Sunday May 5th (17.30). Modum Bad, Vikersund. https://tinyurl.com/emmaus2023oslo

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august.. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no