Søndag 18. des., 4. s. i advent, År. A

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN, VELKOMMEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

INTROITUS: Hosianna, Davids Sønn. Velsignet være Han som kommer, Han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høye!
GRADUALE: La oss kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse!
OFFERTORIUM: Rorate … Lov Herren 353

DOMINIKANERNE VIL VÆRE TAKKNEMLIGE OVER GAVER I FORM AV JULEGLEDER OG JULESTJERNER TIL KRYBBEN

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET. Første meditasjonsaften etter jul: 9. januar kl. 19.00.

«A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS» i St. Olav Domkirke, torsdag 22. desember kl. 20.00. Oslo Domkor, ledet av Vegar Sandholt. Marcus André Berg, Orgel.

KURS I KATOLSK TRO OG KRISTENLIV I ST. OLAV VÅREN 2023. Tirs. 17. jan., ca. kl. 18.45-20.30 (kveldsmesse kl. 18.00): NÅDE OG DET SAKRAMENTALE LIV. Kursansvarlig: Diakon Sindre Bostad.

«SAINT THOMAS AQUINAS`ROADMAP TO HAPPINESS»v. Greg Reichburg, tirsdag 17. jan. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (På engelsk.) Arr. St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM).

Julens gudstjenester i St. Dominikus kirke: se https://stdominikus.katolsk.no/julens-gudstjenester-i-st-dominikus-kirke/