Søndag 11. des., 3. s. i advent, År. A

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN, VELKOMMEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

INTROITUS: Hosianna Davids Sønn. Velsignet være Han som kommer, Han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye!
GRADUALE: La oss kjenne din miskunn Herre, gi du oss din frelse
OFFERTORIUM: Rorate … Lov Herren 353

DOMINIKANERNE VIL VÆRE TAKKNEMLIGE OVER GAVER I FORM AV JULEGLEDER TIL KRYBBEN

LITURGISK KALENDER
Tirsdag 13. des.: Sankta Lucia
Onsdag 14. des.: Johannes av Korset

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET: Siste meditasjonsaften før jul: mandag 12. des. kl. 19.00, første etter jul: 9. januar.

KURS I KATOLSK TRO OG KRISTENLIV I ST. OLAV VÅREN 2023.
Tirs. 17. jan., ca. kl. 18.45-20.30 (kveldsmesse kl. 18.00): NÅDE OG DET SAKRAMENTALE LIV. Kursansvarlig: Diakon Sindre Bostad.

OM THOMAS AQUINAS, v. Greg Reichburg, tirsdag 17. jan. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (Emne presiseres senere.) Arr. St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM).

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Julens gudstjenester i St. Dominikus kirke: se https://stdominikus.katolsk.no/julens-gudstjenester-i-st-dominikus-kirke/

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET – http://katarinahjemmet.katolsk.no