Søndag 18. desember, 4. søndag i advent, år. A.

 

 

INTROITUS: Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer, han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye!

GRADUALE: La oss kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse.


 
OFFERTORIUM: Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum
 
KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!
 
 
Juletidens Gudstjenester i St. Dominikus 2016/2017
Les mer…

DOMINIKANERNE ER TAKKNEMLIGE OVER GAVER I FORM AV BLOMSTER TIL KRYBBEN
Den pyntes 21./22. desember.

BARNEGUDSTJENESTE I ST. DOMINIKUS KIRKE JULAFTEN KL. 15.00.

MIDNATTSMESSE JULAFTEN KL. 23.00.

«DER HIMMELEN STIGER NED»
Jubileumsbok om St. Hallvard menighet, i St. Hallvard, og i St. Olav Bokhandel. Kr. 299.-.

ST. OLAV BOKHANDEL
Er åpen til kl. 18.00 torsdag 22. desember. Lukket mandager. Les mer…

KATOLSK TRO OG LIV
I Dominikanernes foredragssal. Fri adgang.
Mandag 30. januar 2017: «Døden og det evige liv» kl. 19.30 ved f. Haavar Simon Nilsen. Les mer…

ST. HALLVARD MENIGHETS JULEFEST
Fredag 13. januar kl. 18.30, påmelding innen 5- januar. Kr. 300.-

MESSE MEN BØNN OM KALL
Torsdag 15. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

«ØKOLOGISK TEOLOGI OG GLOBALISERING, ET KATOLSK PERSPEKTIV»
Studietilbud ved Menighetsfakultetet, som omfatter en studietur til Roma/Assisi
26. mars -2. april. Studie-ansvarlig: sr. Else-Britt Nilsen, Katarinahjemmet. 10 studiepoeng. Kan tas på bachelor eller master-nivå. Emne TEOL 5469/2442. For mer informasjon, kontakt e.b.nilsen@mf.no innen 2. januar.

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅRS JUBILEUM SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus. F. Kjell Arild Pollestad preker.

«BIBELEN I KORTVERSJON»
Søndag 29. januar i St. Dominikus, F. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok ved kirkekaffen.


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
Vårt VIPPS-NUMMER er: 21991
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org