Søndag 19. februar, 7. søndag i det alminnelige kirkeår, År A.

Introitus: Hos deg er livet kilde, i ditt lys ser vi lys.
Graduale: Nådig og barmhjertlig er Herren, langmodig og rik på miskunn.

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

LITURGISK KALENDER
Onsdag 22. februar ASKEONSDAG. Kl. 18.30 Askevielse og messe i St. Dominikus Kirke.

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET. Mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjåvatn, tlf. 95 20 66

«MUSIKK OG RELIGION», v. Henrik Holm og Øivind Varkøy. Tekster av bl. a. Biskop Erik Varden og redaktørene. Bokpresentasjon torsdag 9. mars kl 18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.

«GRUNDTVIG SOM KATOLSK TENKER», v. Olav Rune Ekeland Bastrup. Tirsdag 21. februar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Klosters venneforening. (KATOLSK FORUM.)

ÅPEN DAG PÅ SANKTA SUNNIVA SKOLE for alle interesserte, onsdag 1. mars kl. 14.00 – 17.00.

SAKRAMENTSTILBEDELSE i Katarinahjemmets kapell 3. mars kl. 18.20-21.00, og hver første fredag i måneden. Hvis man ikke kan være med hele tiden, kan man komme og gå som man vil.

PILEGRIMSTUR MED ST. HALLVARD MENIGHET TIL ASSISI 19.-26. september. Pris ca. NOK 5000.- . Påmelding innen 19. februar , tel. 23 30 32 00, oslo-st.hallvard@katolsk.no

GUDDOMMELIG HJELP I LIV OG DØD – om sykesalvingens sakramente. v. p. Ole Martin Stamnestrø, onsdag 15. mars. kl. 19.00 i Akersveien 5. Lett bevertning, fri adgang. (KATOLSK GROVBRØD.)

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 1. april. se: katarinahjemmet.katolsk.no

SEMINAR OM EUTHANASI: «Den barmhjertige samaritan; et hjerte som ser.» 25. mars kl. 10.00-12.00 i Mariagården, Akersveien. Morten Magelsen, sr. Katarina Bogoszova og sr. Anne Bente Hadland. Påmelding innen 19. mars. katekese@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR på Mariaholm, 27.-29. juli. Med Biskop Bernt, Erik Ruud, Alf Tore Hommedal. NOK 2200.-. Påmelding innen 1. juli til til nikoline.myklevik@hotmail.com tel.: 992 60 730

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no