Søndag 19. mars, 4. søndag i faste, År A.

Introitus: Gled deg Jerusalem, du Sions datter, kom sammen, alle som var sorgfulle.
Graduale: Herren skal være deres hyrde, og føre dem til livets kilde.
Evangelievers: Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet.

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

LITURGISK KALENDER
Mandag 20. mars: Sankt Joseph, Marias trolovede
Lørdag 25. mars. Herrens bebudelse

«SPOR AV GUD I EMMANUEL LEVINAS FILOSOFI,» v. Magdalene Thomassen. Tirsdag 21. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Klosters venner, (KATOLSK FORUM)

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter kl. 7.30 hver torsdag i fastetiden. Messe kl. 7.45, inngang via kjøkkenet.

«PÅSKENS LITURGIER; å vandre med Kristus mot et nytt liv», v. p. Pål Bratbak. Onsdag 29. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. (KATOLSK GROVBRØD)

«DEN STILLE UKES LITURGI», v. sr. Ragnhild-Marie Bjelland torsdag 30. mars kl. 19.30 i Rosahjemmet. Fri adgang. Alle velkommen.

«SUPPE OG VENNSKAP» En flerkulturell gruppe frivillige deler ut suppe i Oslos gater to ganger i måneden. Informasjon: suppeogvennskap@yahoo.com

SEMINAR OM EUTHANASI: «Den barmhjertige samaritan; et hjerte som ser.» Lørdag 25. mars kl. 10.00-12.00 i Mariagården, Akersveien. Morten Magelsen, sr. Katarina Bogoszova og sr. Anne Bente Hadland. Påmelding innen 19. mars. katekese@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR på Mariaholm, 26.-29. juli. Med Biskop Bernt, Erik Ruud, Alf Tore Hommedal. NOK 2200.-. Påmelding innen 1. juli til til nikoline.myklevik@hotmail.com tel.: 992 60 730

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997. http://katarinahjemmet.katolsk.no