Førstkommende tirsdag, den 21. mars kl. 19:30 arrangerer Venneforeningen foredragskveld i klosteret med Magdalene Thomassen, som vil fortelle om «Spor av Gud i Emmanuel Lévinas’ filosofi».

Thomassen er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har sin doktorgrad fra Sorbonne, Paris, med en avhandling om gudstanken hos den fransk-jødiske moralfilosofen Emmanuel Lévinas (1906-1995). Han er særlig kjent for idéen om møtet med «den Andres Ansikt».

Vi gleder oss! Som sedvanlig blir det etter foredraget samtale og enkel servering etter katolsk skikk.

Fri adgang, alle velkomne!