Søndag 2. april. Palmesøndag, År A

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

Graduale: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Evangelievers: Kristus ble for oss lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor er det Gud har hevet ham så høyt, og skjenket ham det navn som står over alle navn.

OLJEVIGSELSMESSEN feires tirsdag 4. april kl. 18.00 i St. Olav Domkirke, v. Biskop Bernt.

DIAKON TRYM HELLEVIG VIES TIL PREST i St. Olav Domkirke lørdag 15. april. kl. 13.00.

«JEG VELGER ALT, ST. THÉRÈSE AV LISIEUX SOM KIRKELÆRER», v. Eirik Steenhoff. Onsdag 12. april kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. (KATOLSK GROVBRØD).

«RAGNHILD FOSS; I LOVSANGENS TJENESTE – Vi katolikker synger hennes tekster – men hvem var hun?» v. Jorunn Hope. Tirsdag 18. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM)

«RUTH MAIER – EN TRESTEMT MONOLOG», torsdag 13. april og søndag 16. april kl. 19.00 i Jødisk museum, Calmeyers gate15B. pamelding@jodiskmuseumoslo.no. Billettene kjøpes i resepsjonen ved ankomst: kr. 100.-.

SANT`EGIDIO innbyr til kveldsbønn tirsdag 18. april kl. 18.45 i Mariagården, Akersveien 16. Alle velkommen.

SANGER AV GUNVOR HOFMO, til musikk av Øvind Varkøy, søndag 23. april kl. 19.00 i Uranienborg Kirke. Solveig Slettahjell og Uranienborg Vokalensemble. Billettsalg.

TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG. I de hellige tre dagene skjærtorsdag, langfredag og påskeaften kl.9.00 synges tidebønnene matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer og lesninger fra Skriften og kirkefedrene. Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med brødrene i St. Dominikus kirke. Legfolket får tekstene og synger med. De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!

STILLE UKE OG PÅSKE I ST. DOMINIKUS KIRKE: se oversikt.