Søndag 24. mars, Palmesøndag år B.

GRADUALE: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
EVANGELIEVERS: Kristus ble for oss lydig til døden, ja døden på et kors, derfor er det Gud har hevet ham så høyt, og skjenket ham det navn, som står over alle navn.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

LITURGISK KALENDER
Mandag 8. april. Herrens bebudelse, høytid.

MARIA OG HELGNENE – OG HVA MED OSS? v. sr. Anne Bente Hadland, mandag 8. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt. 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG. I de tre hellige dagene Skjærtorsdag, Langfredag og Påskeaften kl. 09.00 synges tidebønnene matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer, og lesninger fra Skriften og kirkefedrene. Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med brødrene i St. Dominikus Kirke. Legfolket får tekster og synger med. De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!

TIDSSKRIFTET ST. OLAV nr. 1, 2024, er utsolgt, men kan leses på nett: på katolsk.no. Høyre spalte: Snarveier, klikk på St. Olav – katolsk tidsskrift, deretter på «Tidligere utgivelser.» Abonnement er gratis, oppgi navn og postadresse til abonnement@katolsk .no eller ring 23 21 94 21.

Sille uke og påske i St. Dominikus: Se https://stdominikus.katolsk.no/stille-uke-og-paske-i-st-dominikus/