Søndag 31. mars, Påskedag år B.


INTROITUS: Kristus er oppstanden, halleluja. Han har overvunnet døden, halleluja!
GRADUALE: Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og til glede.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

FØRSTE PÅSKEDAG, INGEN KIRKEKAFFE.

Søndag 7. april presenterer Karl Gervin sin nye bok: «Vandring i Middelalder-Oslo», på kirkekaffen. Velkommen!

LITURGISK KALENDER
Mandag 1. april, 2. påskedag. Messe kl. 11.00
Mandag 8. april. Herrens bebudelse, høytid.

MARIA OG HELGNENE – OG HVA MED OSS? v. sr. Anne Bente Hadland, mandag 8. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt. 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

«MEDISINSK ETIKK OG BIOTEKNOLOGI I VÅR TID: HVA ER UTFORDRINGENE?» ved Morten Magelsen, tirsdag 9. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Enkel servering. Venneforeningens årsmøte kl. 19.00. Alle velkommen, fri adgang. KATOLSK FORUM)

TIDSSKRIFTET ST. OLAV PÅ NETT! nr. 1, 2024, er utsolgt, men kan leses på nett: på katolsk.no. Høyre spalte: Snarveier, klikk på «St. Olav – katolsk tidsskrift», deretter på «Tidligere utgivelser.» (P.g.a. en feil mangler mange trykte eks. sidene 22-36!) Abonnement er gratis, oppgi navn og postadresse til abonnement@katolsk .no eller ring 23 21 94 21.

MESSE MED BØNN OM KALL. torsdag 4. april kl. 07.50 i Katarinahjemmets kapell, fulgt av frokost. Inngang gjennom kjøkkenet.

BRUN GENSER Etter Sigurd Hareides foredrag lå det en brun ullgenser i foredragssalen. Eieren kan kontakte 982 65 364. En liten gyllen ørering også ….

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale..
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no