Søndag 26. mars, 5. søndag i faste, År A

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

«PÅSKENS LITURGIER; å vandre med Kristus mot et nytt liv», v. p. Pål Bratbak. Onsdag 29. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. (KATOLSK GROVBRØD)

«DEN STILLE UKES LITURGI», v. sr. Ragnhild-Marie Bjelland torsdag 30. mars kl. 19.30 i Rosahjemmet. Fri adgang. Alle velkommen.

OLJEVIGSELSMESSEN feires tirsdag 4. april kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

DIAKON TRYM HELLEVIG VIES TIL PREST i St. Olav Domkirke lørdag april. kl. 13.00.

«RAGNHILD FOSS; I LOVSANGENS TJENESTE – Vi katolikker synger hennes tekster – men hvem var hun?» v. Jorunn Hope. Tirsdag 18. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM)

STILLE UKE OG PÅSKE I ST. DOMINIKUS
Palmesøndag kl. 0900: messe, kl. 1100: palmevielse , prosesjon og høymesse
Man., tirs., ons: kl. 1830: messe
Skjærtorsdag kl. 0900: morgensang, kl. 1830: høymesse, tilbedelse, kl. 21.30: Jesu avskjedstale.
Langfredag kl. 0900: morgensang, kl. 17.00: langfredagsgudstjeneste
Påskeaften kl. 0900: morgensang, kl. 22.00: påskevigilie, midnattsmesse

Første påskedag kl. 11.00: høymesse

Annen påskedag kl. 11.00: messe