Søndag 28. mai, pinsedag, år. A.

INTROITUS: Kom Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild, alleluja.
GRADUALE: Du sender ut din Ånd, alleluja, og du gjør alle ting nye, alleluja.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

LITURGISK KALENDER:
Mandag 2. pinsedag: KL. 11.00: MESSE, ingen annen messe.
Onsdag 31. mai : Marias besøk hos Elisabeth, fest. Messe kl.18.30.

MEDITASJONSGRUPPEN MØTES PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn, mobil 952 06 664. wccm.org

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter, hver torsdag kl. 7.30, messe kl. 7.45. Inngang gjennom kjøkkenet.

P. JON ATLE WETAAS FYLLER 65 ÅR 10. JUNI.
P. ELLERT DAHL FYLLER 95 ÅR 13. JUNI.

1st EMMAUS RETREAT FOR WOMEN, June 9th (17.30) to June 11th(17.30). For more information : Ilaria Porta +47 400 76 867 emmausnorwaywomen@gmail.com Price 3890 NOK. Påmelding: https://forms.gle/qdXnp3sqgQRoML4C8

«MANNEN FRA SAMARIA – FREMDELES EN AV VERDENS VIKTIGSTE FORTELLINGER?» v. Morten Skjørshammer, Kjell Nordstokke og Einar Aadland. Tirsdag 13. juni i dominikanernes foredragssal. Enkel servering, alle velkomne! Arr: St. Dominikus Klosters Venneforening. (Katolsk Forum).

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE hver tirsdag kl. 11.30. Ca. 30 minutter. Otto Christian Odland og Vegard Sandholt. Kollekt til orgelfondet. Messe kl. 11.00.

NY BOK: «JEG VIL SPØRRE VINDEN», koreansk poesi under japansk okkupasjon, gjendiktet av Magdalena Kwak Nyberg. Kolofon Forlag. Oslo 2023.

PROGRAM FOR OLSOKFEIRING I NIDAROS OG STIKLESTAD, 27.-30 juli. katolsk.no/nyheter

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997
http://katarinahjemmet.katolsk.no