Søndag 14. mai, 6. søndag i påsketiden, år A.

INTROITUS: Du alene har navnet Herre, den høyeste over jorden. Halleluja, Halleluja, Halleluja!
GRADUALE: Juble for Herren, all jorden. Alleluja
OFFERTORIUM: O filii et filiae, L.H. 483

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

ONSDAG 17. mai, GRUNNLOVSDAG Kl. 9.00: Messe, ingen aftenmesse.
TORSDAG 18. MAI: KRISTI HIMMELFARTSDAG Vanlige søndagsmesse-tider.

MEDITASJONSGRUPPEN MØTES PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn mobil 952 06 664. wccm.org

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter, hver torsdag kl. 7.30, messe kl. 7.45. Inngang gjennom kjøkkenet.

P. ELLERT DAHL FYLLER 95 ÅR 13. JUNI.

ØKUMENISK PILEGRIMSVANDRING mandag 15. mai, St. Hallvardsdag kl. 12.30, til Ladegårds-hagen. Start ved Akersbakken 26.

1st EMMAUS RETREAT FOR WOMEN, June 9th (17.30) to June 11th(17.30). For more information : Ilaria Porta +47 400 76 867 emmausnorwaywomen@gmail.com Price 3890 NOK. Påmelding: https://forms.gle/qdXnp3sqgQRoML4C8

«MANNEN FRA SAMARIA – FREMDELES EN AV VERDENS VIKTIGSTE FORTELLINGER?» v. Morten Skjørshammer, Kjell Nordstokke og Einar Aadland. Tirsdag 13. juni i dominikanernes foredragssal. Enkel servering, alle velkomne! Arr: St. Dominikus Klosters Venneforening. (Katolsk Forum).

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE hver tirsdag kl. 11.30. Ca. 30 minutter. Otto Christian Odland og Vegard Sandholt. Kollekt til orgelfondet. Messe kl. 11.00.

NY BOK: «JEG VIL SPØRRE VINDEN», koreansk poesi under japansk okkupasjon, gjendiktet av Magdalena Kwak Nyberg. Kolofon Forlag. Oslo 2023.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefondeller Vipps: 720997
http://katarinahjemmet.katolsk.no