1. søndag i advent År C

INTROITUS: Hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høye!

GRADUALE: Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

UNNTAGELSESVIS INGEN KIRKEKAFFE SØNDAG 28.12.!

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

Kommende søndag, 2. søndag i advent, går kollekten i alle kirker i Oslo Katolske Bispedømme til bygging av cisterciensernes kloster på Munkeby.

HALVDAGSRETRETT PÅ LUNDEN KLOSTER for unge 18-35 år. Lørdag 4. desember fra kl. 10.00. Leder: sr. Ingeborg Marie. Påmelding: kloster@lunden.katolsk.no eller facebook.no/lundenkloster

LEVENDE JULEKRYBBE OG MARKED i Akersveien søndag 5. desember kl. 9.30-16.00. Arr. St. Olav Domkirkemenighet.

«I BEGYNNELSEN VAR LYDEN» Søster Ragnhild Marie Bjelland, taler om liturgi og liturgisk musikk, tirsdag 7. desember kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).

LANSERING AV «SEGL» 2021, «KIRKENS HØYRE LUNGE, – DEN ORTODOKSE KIRKE», torsdag 9. desember kl. 18.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.

SØNDAG 19. DESEMBER: KIRKEKAFFE PÅ KATARINAHJEMMET ETTER HØYMESSEN I ST. DOMINIKUS.

HJELP TIL JULEKRYBBEN, sterke damer og herrer ønskes etter aftenmessen onsdag 22. desember kl. 18.30.

KOMMENDE BEGIVENHETER:

JULAFTEN KL. 15.00: BARNEGUDSTJENESTE I ST. DOMINIKUS KIRKE JULAFTEN KL. 22.00: MIDNATTSMESSE

«MARTYRIETS ØKUMENIKK, v. Sr. Anne Bente Hadland. Tirsdag 25. januar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (KATOLSK FORUM)

KALLSMESSE I ST. DOMINIKUS KIRKE torsdag 3. februar kl. 18.30, ved dominikanerinnene og dominikanerne.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.30 – 18.00, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMET: http://katarinahjemmet.katolsk.no