På grunn av smittesituasjonen er vi pålagt å begrense antallet deltakere i messen til 50.

Alle oppfordres til å overholde 1-metersregelen og selv vurdere behovet for å bruke munnbind.

Det er påkrevet med forhåndspåmelding til søndagens høymesse kl. 11 og til julens messer. Registrering gjøres på samme måte som tidligere, se https://billett.katolsk.no/

Til søndagsmessen kl. 9 og de øvrige messene registrerer man selv navn og telefonnummer på liste i våpenhuset.

Barnegudstjenesten julaften kl. 15 må dessverre avlyses.

Med ønske om en fortsatt god adventstid,

brødrene

(Artikkelen er oppdatert 14.12.2021)