Søndag 30. april, 4. søndag i påsketiden, år. A r. «Gode Hyrde Søndag».

INTROITUS: Du er Herren, som gjør underverk, Alleluja, halleluja!
GRADUALE: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde!
OFFERTORIUM: O filii et filiae, L.H. 483

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

MANDAG 1. MAI: Messe i St. Dominikus Kirke kl. 09.00, ingen aftenmesse.

17. MAI, GUNNLOVSDAG: Messe i St. Dominikus Kirke kl. 09.00, ingen aftenmesse.

LITURGISK KALENDER
Onsdag 3. mai: Filip og Jacob, apostler.

ER KRIG ETISK FORSVARLIG? Åpent seminar 3. mai kl. 16.30-19.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien. Henrik Syse, Caroline Serck-Hansen, Olav Fykse Tveit.

MEDITASJONSGRUPPEN MØTES PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn mobil 952 06 664. wccm.org

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter, hver torsdag kl. 7.30, messe kl. 7.45. Inngang gjennom kjøkkenet.

«VIRKSOMME ORD – NORDAHL GRIEGS KRIGSLYRIKK», søndag 7. mai kl. 14.00 i HL-senteret, Villa Grande, Huk Aveny, v. JohanneElster Hanson og Tore Rem. Fri adgang.

«OVERGREPSSAKER I KIRKEN – HÅNDTERING OG FOREBYGGING» v. Prof. Knut Ruyter. Tirsdag 9. mai kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

DEN JØDISKE VERDEN I NORD-AFRIKA, v. Vidar Alne Paulsen. TUNISIA OG MAROKKO: STEDER OG BILDER» v. fotograf Benjamin Korn m. fl. Onsdag 10.mai kl. 18.00 i Jødisk Museum. Påmelding: pamelding@jodiskmuseumoslo.no Inngang: Museumsbillett kl. 60.-, (honnør/student kr. 40.-)

NY BOK Karl Gervin: Sankt Peter tar T-banen; tro, vitenskap og fornuft i Norge nå. Oslo, Kolofon, 2022. 102. ill. Selges i klosteret for kr. 170.-.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997
http://katarinahjemmet.katolsk.no