Søndag 7. mai, 5. søndag i påsketiden, år. A.

INTROITUS: La oss lovsynge Gud i evighet, Alleluja.
GRADUALE: Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit
OFFERTORIUM: O filii et filiae, L.H. 483

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

ONSDAG 17. mai, GRUNNLOVSDAG Kl. 9.00: Messe, ingen aftenmesse.

MEDITASJONSGRUPPEN MØTES PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn mobil 952 06 664. wccm.org. Obs: Det er ikke meditasjon mandag 8. mai.

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter, hver torsdag kl. 7.30, messe kl. 7.45. Inngang gjennom kjøkkenet.

«VIRKSOMME ORD – NORDAHL GRIEGS KRIGSLYRIKK», søndag 7. mai kl. 14.00 i HL-senteret, Villa Grande, Huk Aveny, v. Johanne Elster Hanson og Tore Rem. Fri adgang.

«OVERGREPSSAKER I KIRKEN – HÅNDTERING OG FOREBYGGING» v. Prof. Knut Ruyter. Tirsdag 9. mai kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

DEN JØDISKE VERDEN I NORD-AFRIKA, v. Vidar Alne Paulsen. TUNISIA OG MAROKKO: STEDER OG BILDER» v. fotograf Benjamin Korn m. fl. Onsdag 10.mai kl. 18.00 i Jødisk Museum. Påmelding: pamelding@jodiskmuseumoslo.no Inngang: Museumsbillett kr. 60.-, (honnør/student kr. 40.-)

«TROEN OG TÅREN I KRISTENT FROMHETSLIV» v. Kristin Norseth. Onsdag 10. mai kl. 19.00 i Akersveien 5. Fri adgang. (KATOLSK GROVBRØD)

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE hver tirsdag kl. 11.30. Ca. 30 minutter. Otto Christian Odland og Vegard Sandholt. Kollekt til orgelfondet. Messe kl. 11.00.

NY BOK: Karl Gervin: Sankt Peter tar T-banen; tro, vitenskap og fornuft i Norge nå. Oslo, Kolofon, 2022. 202. ill. Selges i klosteret for kr. 170.-.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997
http://katarinahjemmet.katolsk.no