Søndag 4. sept., 23. søndag i det alm., År. C


INTROITUS: Herren samler sitt folk, og skjenker det sin glede
GRADUALE: Herren har velsignet deg til evig tid


DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG 4. SEPTEMBER.

PAUL-DO. MASICLATS MOBIL: 908 54 872


«WE HAVE NO OTHER KING THAN CAESAR»; THE LAST KINGS OF JUDEA,
v. fr. Paul-Do. Masiclat, O.P. På engelsk. Tirsdag 6. september kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr: : St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM)


«LYTT TIL SKAPERVERKETS STEMME» 1. september – 4.oktober, handler om kristne for «vårt felles hjem». https://seasonofcreation.org/


GRUPPEN «LOGOS», der vi samtaler om følgende søndags lesninger, starter igjen på Katarinahjemmet torsdag 8. september, og deretter annenhver torsdag frem t.o.m. 17. november. For dem som ønsker det, møtes vi først til vesper i kapellet kl. 18.00 før vi samles i peisestuen fra kl. 18.30 til ca. 19.30. Det er mulig for et par andre å slutte seg til gruppen ved å henvende seg til sr. Mette: mette.andresen@katolsk.no


KULTURDAGEN – AKERSVEIEN, lørdag 10. september, begynner med messe i St. Olav Domkirke kl. 10.00.

JØDISKE KULTURDAGER 9.-11. SEPTEMBER. Program: jodiskmuseumoslo.no


SAINT CATHERINE OF SIENA v. fr. Paul Murray O.P. Torsdag 15. september kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. På engelsk. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).


NY BOK
Karl Gervin: Bruksanvisning for Bibelen. Oslo, St. Olav Forlag, 2022. 123.s.


KURS I KATOLSK TRO OG KRISTENLIV I ST. OLAV MENIGHET høsten 2022. Start i september. Påmelding:
www.stolavmenighet.info/troskurs


FRANSISKANSK MYSTIKK MELLOM KRYBBE OG KORS v. fr. Hallvard Hole, O.F.M., Onsdag 21. september kl. 19.00 i Akersveien 5. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering. (KATOLSK GROVBRØD)


MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. se også WCCM.org og WCCM.no.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale. Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no


KATARINAHJEMMET: http://katarinahjemmet.katolsk.no