Søndag 5. februar, 5. søndag i det alminnelige kirkeår, År A.

DESSVERRE INGEN KIRKEKAFFE IDAG. VELKOMMEN DEN 12. FEBRUAR.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

FRATER GERARD TAKKER HJERTELIG FOR ALL OPPMERKSOMHET VED HANS 85-ÅRSDAG.

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET. Mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjåvatn, tlf. 95 20 66

«KONTEMPLATIV ØKOLOGI, – KLIMA, JORDA VÅR, DYREVERN» v. diakon Annika Spalde, torsdag 9. februar kl. 20.00, i Mariahuset, Erling Skjalgsons gt. 2. Fri adgang.

«MUSIKK OG RELIGION», v. Henrik Holm og Øivind Varkøy. Tekster av bl. a. Biskop Erik Varden. Bokpresentasjon torsdag 9. mars kl 18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.

«FASTETIDEN – EN BOTSTID MED BLIKKET VENDT MOT PÅSKEN», v. sr. Ragnhild Marie Bjelland. Tirsdag 14. februar kl. 19.30 i Rosahjemmet, Gjørstads gate. (Merk dagen!)

«GRUNDTVIG SOM KATOLSK TENKER», v. Olav Rune Ekeland Bastrup. Tirsdag 21. februar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Kloster venneforening. (KATOLSK FORUM.)

ÅPEN DAG PÅ SANKTA SUNNIVA SKOLE for alle interesserte, onsdag 1. mars kl. 14.00 – 17.00.

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 1. april. se: katarinahjemmet.katolsk.no

VERDENSUNGDOMSDAGENE 2023 er fulltegnet, men unge kan tegne seg på venteliste på nuk.no

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET http://katarinahjemmet.katolsk.no