Søndag 9. okt., 28. søndag i det alm. kirkeår, år. C

INTROITUS: Herre, hos Deg skal min sjel søke ly
GRADUALE: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er Han opphøyet


DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.


NY BOK – Karl Gervin: Sankt Peter tar T-banen; tro vitenskap og fornuft i Norge nå. Oslo, Kolofon, 2022. 100 s.ill. (Med sider om dominikanerordenen!)

«HVORDAN BLE VÅR TROSBEKJENNELSE TIL?»,
v. Diakon Sindre-Jacob Bostad, onsdag 19. oktober kl. 19.00 i Akersveien 5. Dørene åpnes kl. 18.30, med enkel servering. (KATOLSK GROVBRØD)


«ALVORETS GLEDE», OM P. HALLVARD RIEBER- MOHN, v. fr. Arne Fjeld. Mandag 10. oktober kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).


FEDRE OG SØNNER, EN FAMILIEHISTORIE FRA TSARENS RUSSLAND … av Dag Steinfeld. Boklansering søndag 9. oktober kl. 14.00-15.30 i HL-museet, Villa Grande, Huk Aveny.


KATOLSK kvinnegruppe, se: katarinahjemmet.katolsk.no


POETISK TALE, Sanger med tekster av bl.a. Arnfinn Haram, Jon Fosse og Gunvor Hofmo til melodier av Øivind Varkøy, Solveig Slettahjell synger. Vertavo Strykekvartett. Tirsdag 11. oktober kl. 21.00 i Kulturkirken Jacob. Billetter: https://jakob.no/program/arkiv/2022/07/poetisk-tale-2/


LÆRERNES MOTSTANDSKAMP – Filmfremvisning onsdag 12. oktober kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyersgt. 15B. Inngang: ordinær museumsbillett. Påmelding: pamelding@jodiskmuseumoslo.no


«OGSÅ VI ER KIRKEN»s «online» høstseminar oktober kl. 15.00-17.00. Anne Helen Utgaard: Det annet Vatikankonsil 60 år. Registrering: leder@ogsavierkirken.no


MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. se også WCCM.org og WCCM.no


KOMMENDE BEGIVENHETER:
Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00: Åpent hus på Katarinahjemmet.
Lørdag 26. nov. kl. 14.00: Presentasjon av SEGL 2022.


DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMET: Les om sr. Else-Britt Nilsen, O.P. på http://katarinahjemmet.katolsk.no