Søndag 2. okt., 27. søndag i det alm. kirkeår, År. C

INTROITUS: Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din
vilje imot
GRADUALE: Lytt til Herrens røst idag, forherd ikke deres hjerter

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.
LITURGISK KALENDER
Tirsdag 4. oktober: Frans av Assisi
Fredag 7. okt.: Vår Frue av Rosenkransen


«LYTT TIL SKAPERVERKETS STEMME» 1. september til 4. oktober, kristne for «vårt felles hjem». https://seasonofcreation.org/


«SAMLE DERE SKATTER I HIMMELEN – KATOLSK SOSIALLÆRE OM DET ØKONOMISKE LIV» v. sr. Else-Britt Nilsen, onsdag 5. oktober kl. 19.00 i Akersveien 5. Dørene åpnes kl. 18.30, med enkel servering. (KATOLSK GROVBRØD)


MESSE MED BØNN OM KALL, v. fransiskanerne. Torsdag 6. oktober kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

«ALVORETS GLEDE», OM P. HALLVARD RIEBER- MOHN, v. fr. Arne Fjeld. Mandag 10. oktober kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).

«FEDRE OG SØNNER, EN FAMILIEHISTORIE FRA TSARENS RUSSLAND …» av Dag Steinfeld. Boklansering søndag 9. oktober kl. 14.00-15.30 i HL-museet, Villa Grande, Huk Aveny.


«POETISK TALE»,
Sanger med tekster av bl.a. Arnfinn Haram, Jon Fosse og Gunvor Hofmo til melodier av Øivind Varkøy, Solveig Slettahjell synger. Vertavo Strykekvartett. Tirsdag 11. oktober kl. 21.00 i Kulturkirken Jacob. Billetter: https://jakob.no/program/arkiv/2022/07/poetisk-tale-2/


«OGSÅ VI ER KIRKEN»s online høstseminar, oktober kl. 15.00-17.00. Anne Helen Utgaard: Det annet Vatikankonsil 60 år. Registrering: leder@ogsavierkirken.no


MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. NB.! IKKE 3. okt. p.g.a. høstferien. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. se også WCCM.org og WCCM.no


KOMMENDE BEGIVENHETER:
Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00: Åpent hus på Katarinahjemmet.
Lørdag 26. nov. kl. 14.00: Presentasjon av SEGL 2022.


DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMET: http://katarinahjemmet.katolsk.no