Helligdag for julehøytiden 2019Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.JULENS GUDSTJENESTER I ST. DOMINIKUS KIRKE
Julaften kl. 15.00: Barnegudstjeneste
Julaften kl. 23.00: Midnattsmesse
1. Juledag kl. 11.00: Høymesse
2. Juledag kl. 11.00: Messe
Fredag 27. des. kl. 18.30: Messe
Lørdag 28. des kl. 18.00: Messe
Søndag 29. des. kl. 9.00: Messe, kl. 11.00 Høymesse
Nyttårsaften: kl. 18.30. Messe
Onsdag 1. januar kl. 11.00: Messe

NB 1) KIRKEKAFFE OGSÅ 29. DESEMBER, VELKOMMEN!

NB2) INGEN KIRKEKAFFE SØNDAG 5. JANUAR.

NB 3) MESSEFALL:
Ingen messe i St. Dominikus Kirke mandag 6. januar.

DOMINIKANERNE TAKKER HJERTELIGST
for all frivillig innsats ved råd og dåd og mynt ved renoveringen av foredragssalen.
Renoveringen av klosteret fortsetter!

A FESTIVAL OF NINE CAROLS AND READINGS
søndag 22. desember kl. 20.30 i St. Olav Domkirke. Organist Otto Christian Odland og kantor Vegard Sandholt. Maria Tryti og Tove Terjesen leser.

MESSE MED BØNN OM KALL
tirsdag 2. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHETS JULEFEST
mandag 6. januar etter messen kl. 18.00 i menighetssalen, Akersveien 5. Kr. 200.-
Påmelding innen 2. januar til 22 98 21 65 eller Oslo-St.Olav@katolsk.no

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGS EVANGELIUM
Neste gang: onsdag 15 januar kl. 19.15 på Katarinahjemmet.
Kontakt: sr. Sheeba.

SANKT DOMINIKUS KLOSTERS VENNEFORENING
har styremøte tirsdag 21. januar kl. 17.30 i Dominikanernes foredragssal.

Kl. 19.30: ANTI-KATOLISISME FØR OG NÅ
v. organisten Olav Rune Ekeland Bastrup.
Enkel servering, alle velkomne.

HALVDAGSRETRETT HOS ST. ELISABETH-SØSTRENE
Munkerudveien 52, lørdag 25. januar kl. 12.00-18.00.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no