Helligdag 2. søndag i advent år AForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

VELKOMMEN Til KIRKEKAFFE SØNDAG 15. DESEMBER!

HØYTIDEN FOR MARIA IMMACULATA
feires iår mandag 9. desember. Messe i St. Dominikus Kirke kl. 18.30.

JULEKRYBBEN I ST. DOMINIKUS KIRKE
stilles opp mandag 23. des. fra kl. 10.00. Villige hender velkomne.

SCHUMANN: LIEDERKREIS
v., Johan Weisser og Håvard Gimse, søndag 8. desember kl. 14. i HL-muséet, Huk Aveny.
Entré kr. 250.-, studenter kr. 150.-.
Billetter ved inngangen.

LEVENDE JULEKRYBBE
i Akersveien søndag 15. des. kl. 09.30 – 16.30.
Ungdommens adventsaksjon. Bål, pølser, sang, hygge og stemning!

JULENS GUDSTJENESTER I ST. DOMINIKUS KIRKE
Julaften kl. 15.00: Barnegudstjeneste
Julaften kl. 23.00: Midnattsmesse
1. Juledag kl. 11.00: Høymesse
2. Juledag kl. 11.00: Messe
Fredag 27. des. kl. 18.30: Messe
Lørdag 28. des kl. 18.00: Messe
Søndag 29. des. kl. 9.00: Messe, kl. 11.00 Høymesse
Nyttårsaften: kl. 18.30. Messe
1. januar kl. 11.00: Messe

KURS I KRISTEN MEDITASJON
på Katarinahjemmet 24.-25. januar.
www.wccm.no

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHETS JULEFEST
lørdag 4. januar i menighetssalen, Akersveien 5. Mer informasjon senere.

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGS EVANGELIUM
hver onsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet.
Kontakt: sr. Sheeba.

KIRKEARKITEKTURENS HISTORIE; KULT, SAKRALITET OG ESTETIKK,
kurs på MF ved Prof. Kristin Bliksrud Aavitsland, torsdager kl. 16.00-18.00. fra 16. januar til 2. april.
Pris: kr. 5000.-. Søknadsfrist 15. desember.
www.mf.no/kirkearkitektur

«ADVENTSKALENDER – DEN LILLE FASTETIDEN»
Etter høymessen kl. 11.00 i Oslo (lutherske) Domkirke presenteres en av Wera Sæthers bøker, hver søndag i advent.
Tema: «Verdens barn.»
Tore Linné Eriksen, Bodil Sødal og Elisabeth Thorsen, m.fl.

«KATEDRALEN SOM PLATFORM FOR KIRKEMUSIKALSKE KUNSTUTTRYKK, I LYS AV BRANNTRAGEDIEN I NOTRE DAME DE PARIS»
v. Wolfgang Plagge. Søndag 8. desember kl, 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.
(Katolsk Forum Asker og Bærum).

ADVENTKONSERT PÅ LUNDEN KLOSTER
søndag 8. desember kl. 17.00. Ingerid Birkeland, Jan Schumacher, m. fl. Lett servering. Kloster-butikken er åpen: VIPPS og kontanter .

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no