HELLIGDAG 11. FEBRUAR

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 11. februar, 6 søndag i det alminnelige kirkeår, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

St. SUNNIVA SKOLE

Søker kontaktlærere og faglærere. Ta kontakt: www.stsunniva.no
 

MARIAHUSET

Mariahuset er åpent for alle. Det er et økumenisk fellesskap for mennesker med forskjellige utfordringer i livet.
Messe hver tirsdag kl. 18.00, vekselvis protestantisk og katolsk messe i Mariahusets kapell, med etterfølgende kveldsmat. Adresse: Mariahuset, Erling Skjalgsonsgate 2, 0267 Oslo. Tlf. 22 55 33 87.
 

HL-SENTERET

Søndag 11. februar, foredrag om rapporten: Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. Les mer…
 

BISKOP BERNT ORIENTERER OM NYE ST. ELISBETH MENIGHET

Mandag 12. februar kl. 18.00, i St. Elisabeth Kirke, Veståsen 24. Berørte familier har fått brev. P. Arne Marco Kirsebom og p. Pål Brattbakk vil være til stede.
 

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO

Tirsdag 13. februar kl. 18.45 inviterer til kveldsbønn i St. Josephs Kirke, Akersveien, fulgt av samtale i Mariagården. Les mer…
 

ASKEONSDAG

Onsdag 14. februar, askevielse og messe i st. Dominikus Kirke kl. 18.30.
 

KORSVEIANDAKTER I ST. HALLVARD

Fredager i fastetiden, kl. 18.00 i forbindelse med messen på norsk, kl. 19.00 i forbindelse med messen på polsk.
 

KLANGEN AV JERUSALEM – FOLKEMUSIKK OG BAROKK

Onsdag 14. februar (Askeonsdag!) kl. 19.30 i Uranienborg kirke. Konsert, samtale med søster Raghild Marie Bjelland, O.P. Katarinahjemmet.
(Arr.: «Tracing the Jerusalem Code» MF i samarbeid med Uranienborg Menighet.) Les mer…
 

KATOLSK GROVBRØD

I menighetssalen, Akersvn. 5. ved St. Olav Domkirke. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Man kan ta del i menighetens kveldsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

Onsdag 14. februar, askeonsdag: «Fra dypet roper jeg til deg. Livets erfaringer og salmenes bok» ved p. Øystein Lund. NB: Servering fra kl. 19.00, samværet begynner kl. 19.30.
Onsdag 28. februar: «Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse.» ved p. Hallvard Hole,O.F.M.
Onsdag 14. mars: «Kroppens teologi» ved Førsteamanuensis Erik Andvik.
 

BACH: DIE KUNST DER FUGE

NB: RETTELSE – STED FOR KONSERTEN: ST. JOHANNES MENIGHET

Torsdag 15. februar konsert i St. JOHANNES menighet, Bredtvetveien 12  kl. 19.00, ved Daniel Herscovitch. Kollekten går til St. Johannes kirkefond.
 

KUNSTFOREDRAG V/ P. ELLERT DAHL

Tirsdag 20. februar: Frans Hals og Jan de Braij.
I dominikanernes foredragssal kl. 19.30. fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

RETRETTER HOS ST. JOSEPH-SØSTRENE PÅ GREFSEN

Torsdag 22 – søndag 25 februar, ved Sr. Anette Moltubakk.
Torsdag 1 – søndag 4 mars, Sr. Marit Brinkmann. Liturgi, p. Jo Neve.
Torsdag 15 mars – søndag 18 mars, Pastor Arne Sand. Liturgi, p. Jo Neve.
Kr. 2.300-. cf. stjoseph.no
Grefsen, Glads vei.
 

FASTERETRETT

Lørdag 3. mars, i St. Dominikus, ved fr. Haavar Simon Nilsen. Mer informasjon kommer.
 

FILMKLUBB

Fredag 16. mars kl. 19.30, i dominikanerne foredragssal. Gi gjerne kr. 50,- Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Les mer…
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14.-24. mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes
 

RETRETT PÅ IONA MED FR. HAAVAR SIMON, O.P.

Fredag 24. aug -søndag 1. sep. Kr. 9.500.- for enkeltrom, kr. 7.500.- dele rom. Les mer…
For informasjon og påmelding haavar.simon@gmail.com
 


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org