Helligdag

Søndag 15. januar. 2. søndag i det alminnelige kirkeår, år. A.

INTROITUS: Tilbe Herren i hans hellige tempel
GRADUALE: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud
 
 
KIRKEKAFFE
Søndag etter høymessen, velkommen!

REQUIEM-MESSE FOR MONIQUE TØSTIE
tirsdag 17. januar kl. 18.30 i St. Dominikus Kirke. Alle velkomne.

MEDITASJONSGRUPPER FRA JANUAR
Les mer wccm.no

ØKUMENISK GUDSTJENESTE PÅ LUNDEN KLOSTER
onsdag 18. januar kl. 19.00. v. Biskop Bernt Eidsvig og biskop Solveig Fiske, i samarbeid med Tonsen menighet. (Bønne-uken for kristen enhet.) Les mer…

STORBYMESSE
i Trefoldighetskirken søndag 22. januar kl. 19.00. Medvirkende, bl. a. sr. Anne-Lise Strøm. (Bønne-uken for kristen enhet.)

PONTIFIKALMESSE
i St. Olav Domkirke mandag 23. januar kl. 18.00, i anledning Biskopens årlige middag for prestene. Preken på polsk ved Nuntius Mgr Henryk Jozef Nowacki, som nå
avslutter sin tjeneste i Norden.

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD
onsdag 18. januar. Messe kl. 11.00 og lunsj. Deretter hver onsdag.

KATOLSK TRO OG LIV
Kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding
Mandag 30. januar: «Døden og det evige liv» ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 06. februar: Bønn, rosenkransen, meditasjon, ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 13. februar: Valfart og retrett. Maria-åpenbaringer, Lourdes, Fatima, Medjugorge, ved f. Haavar Simon Nilsen.
Les mer…

MESSE PÅ SPANSK
i St. Johannes Menighet, Bredtvet, hver søndag kl. 19.00 fra 5. februar.

LUTHERS THESER I VÅR TID?
Kl. 19.00 i Litteraturhuset, billetter kr. 100/50, i døren.
Mandag 16. januar kl. 19.00 «Luthers theser og det frie ord», v. Knut Olav Åmås og Trond Berg Eriksen.
Mandag 30. januar. «Anger og bot i Luthers theser», v. Tarald Rasmussen og Helene Lund.
Mandag 13. februar. «Skjærsilden, pine og renselse», v. pater Philip Geister S.J., og Marius Timman Mjaaland.
Mandag 27. februar. «Kirkelig makt og Guds tilgivelse» v. Trond Bakkevig og Bernt T. Oftestad.
Mandag 13. mars. «Nådens gode gjerninger» v. sr. Anne-Lises Strøm, O.P., og biskop Per Arne Dahl.
mandag 27. mars. «Samtale om kristen tro», Biskop Bernt I. Eidsvig og biskop Ole Christian Kvarme.

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE
Ved p. Pål Bratbak, tirsdag 7. februar, kl. 18.24 – ca 20.45, deretter hverannen tirsdag. Påmelding: 22 98 21 65.

DER HIMMELEN STIGER NED
Jubileumsbok om St. Hallvard menighet, i St. Hallvard og i St. Olav Bokhandel. Kr. 299,-

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅRS JUBILEUM SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus. f. Kjell Arild Pollestad preker.

BIBELEN I KORTVERSJON
Søndag 29. januar i St. Dominikus, f. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok ved kirkekaffen.

POETISK TALE
CD med Øivind Varkøys musikk til dikt av Arnfinn Haram, Jon Fosse, Gunvor Hofmo og Arnold Eidslott, fåes kjøpt i St. Olav Bokhandel (stengt mandager!).


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.
VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org