Søndag 16. oktober, 29. søndag i det alminnelige kirkeår, År. C.

INTROITUS: Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn
GRADUALE: Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord

KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

LITURGISK KALENDER
17. oktober: Ignatius av Antiokia
18. oktober: Lukas Evangelist

«FRA KONFLIKT TIL FELLESSKAP»
Hyrdebrev fra Den Nordiske Bispekonferanse i anledning 500-årsjubiléet for reformasjonen. Finnes på flere språk. Les mer…
Konklusjon – imperativer:
1. å ta utgangspunkt i enhet, ikke i det som skiller, og styrke det vi har felles
2. å la seg gjensidig forandre ved den andres trosvitnesbyrd
3. å forplikte seg til å arbeide for den synlige enheten
4. i fellesskap å oppdage på nytt kraften i Jesu Kristi evangelium
5. å vitne i fellesskap om Guds nåde i forkynnelsen og i tjeneste for verden

R.I.P. GRETHE SANDERBERG
Grethe Sandberg bisetetts fra St. Dominikus kirke fredag 21. oktober kl. 11.00. Hun var resepsjonsvakt i klosteret i mange år.

KATARINAHJEMMET – KLOSTERUTSALG
Produkter fra Lunden Kloster, Tautra, og fra klarissene i Larvik. Bøker, vesentlig fra
St. Olav Forlag, og også antikvariske, sr. Dana Benedictas kunst. Man kan sitte og lese. Kaffe og te tilgjengelig. Velkommen! Les mer…

«SAKRAMENTENE: EKTESKAPET»
I Dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding
Mandag 17. okt. kl. 19.30, ved f. Arne Fjeld
Mandag 24. okt. «Prestevielsen» ved f. Ellert Dahl
Foredragene er en del av kurset «Innføring i katolsk troslære, Katolsk Tro og liv». Les mer…

A BIBLE STUDY GROUP FOR YOUNG ADULTS , «SINAPIS»
Wednesdays at 5 p.m. at Katarinahjemmet. Leader: Sheeba Jem. One may sing vespers with the sisters at 6 p. m. cf.: Katarinahjemmet. Les mer…

«KATOLSK GROVBRØD – ÅNDELIG NÆRING FOR SULTNE SJELER»
I menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpnes for servering av suppe kl. 18.30. Man kan ta del i messen i St. Olav Domkirke kl. 18.00.
Onsdag 19. okt. ved Bernt T. Oftestad: «Kristi offer – vårt offer»
Onsdag 2. nov. ved p. Øystein Lund: «En barmhjertig Gud»

«PAVEN OG KLIMAENDRINGER»,
Legfransikanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer til sin årlige «Åpen Kveld».
Tirsdag 18. okt. i St. Hallvard, etter aftenmessen kl. 18.00 foredrag ved sr. Katarina Pajchel om «Laudato Si». Alle velkommen. Felleskapet SANT`EGIDIO oppfordrer sine medlemmer til å delta i denne kvelden.

OM «LAUDATO SI»
Onsdag 19. okt. kl. 19.30, v. Terje Osmundsen, styreleder i Caritas Norge, i dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. Les mer…

ST. JOSEPH RETRETTSENTER, GREFSEN
Retrett tors. 20. okt – søn. 23. okt. v. Hilde R. Myhrer og P. Erik Ruud. kr. 2000.- Påmelding: retrett@stjoseph.no

AKADEMIET «OGSÅ VI ER KIRKEN»
Mandag 31. okt. kl. 19.00 i St. Hallvard. Professor Sturla Stålsett om Oscar Romero, biskopen som ble drept ved alteret. www.ogsavierkirken.no


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
Vårt VIPPS-NUMMER er: 21991
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org