HELLIGDAG 18. MARS

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 18. mars, 5. søndag i faste, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER STILLE UKE OG PÅSKE

Les mer…
 

KATOLSK BIBELSKOLE PÅ MARIAS MINDE I BERGEN

Fra høsten 2018. Søknadsfrist 1. april.
Les mer…
 

KORSVEIANDAKTER I ST. HALLVARD

Fredager i fastetiden, kl. 18.00 i forbindelse med messen på norsk, kl. 19.00 i forbindelse med messen på polsk.
 

PAVE FRANS ENDRER KIRKEN – HVOR ER VI PÅ VEI, OG FØLGER ALLE MED?

Lørdag 17. mars kl. 14.00. ved Biskop Bernt Eidsvig og sr. Mette Andresen, O.P. i St. Hallvards menighetslokale. Pizza, drikke og mingling. Entré kr. 150.- Arr. Akademiet også vi er kirken.
 

RETRETT PALMESØNDAG MED SR. ANNE-LISE STRØM

Søndag 25. mars kl. 18.00 i St. Hallvard, Enerhauggaten. Lett bevertning.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14-24 mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes
 

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR 2018

21-24 juli på Mariaholm. Leirprest pater Rory Mulligan. Foredrag ved Biskop Bernt og pater Arne Marco Kirsebom. Pris: NOK 2000.- Påmelding innen 1. juli. Les mer…
 

RETRETT PÅ IONA MED FR. HAAVAR SIMON, O.P.

Fredag 24. aug -søndag 1. sep. Kr. 9.500.- for enkeltrom, kr. 7.500.- dele rom. Les mer…
For informasjon og påmelding haavar.simon@gmail.com


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org