HELLIGDAG 19. NOVEMBER

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter.
33. søndag i det alminnelige kirkeår A.

 
I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.
 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148

Les mer…
 

PRESENTASJON AV SEGL 2017

Søndag 19. november kl. 14.00, i Mariagården, Akersveien, ved Bodil Sødal, Aadne Njå, foredrag ved Henning Laugerud, Lennart Cohen-sanger ved Petter Winther og Peder Varkøy. Les mer…
 

KATOLSK TRO OG LIV

Mandag 20. november: Prestevielsens sakrament, kvinnelige diakoner, ved fr. Arne Fjeld.
Mandag 27. november: Katolsk etikk, v. fr. Arne Fjeld.
Kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

BIBELBILLEDER – BLI LYS

Tirsdag 21. november kl. 19.00 i Nasjonalbiblioteket på Solli Plass, ved Kristin Bliksrud Aavitsland og Alf Kjetil Walgermo samtaler om Bibelen i kunsthistorien i forbindelse med utstillingen «Bli Lys». Les mer…
 

FELLES-SKAPET SANT´EGIDIO

Tirsdag 21. november i St. Josephs kirke kl. 18.45. Les mer…
 

KONSERT – QOHELET – HEBRAISK POESI, NY MUSIKK

Onsdag 22. november kl. 20.00, Konsert i St. Dominikus Kirke.
Jo Hegle Sjøflot har satt egne toner til tekster av Forkynneren. Gratis adgang, kollekt. Les mer… Messe feires denne dagen i foredragssalen i St. Dominikus kloster.
 

DE SISTE TING – DØD, DOM, HIMMEL OG HELVETE

Onsdag 22. november ved p. Ole Martin Stamnestrø, kl. 19.00 i Akersveien 5. Lett måltid kl. 18.30. Les mer Katolsk grovbrød…
 

DA DE JØDISKE BARNA FLYKTET TIL NORGE

Lørdag 25. november kl. 14.00-15.30 ved Nina Grünfeldt,
i Universitetets Gamle Festsal, Karl Johans gate. ARR: HL-senteret og UIO. Les mer…
 

KJÆRLIGHETEN HAR SITT EGET SPRÅK

Søndag 26. november, forfatter Tordis Ørjasæter presenterer sin bok på kirkekaffen etter høymessen i St. Dominikus kirke. Les mer…
 

JULEBASAR – ST. ELISABETH-HJEMMET

Lørdag 2. desember kl.10.00-14.00. Kl. 14.15 er det Mini-konsert. Munkerudevein 52, 1165 Oslo.
 

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET

Lørdag 2. desember kl. 10.30-15.00. Juleverksted for barna, salg – også av barnetøy som søstrene har fått i gave. Salg av bøker, billeder og brukte ting. Kaffe og kaker. Alle velkomne!
 

SAKRAMENTSTILBEDELSE I ST. DOMINIKUS KIRKE

Lørdag 16. desember kl. 17.00-18.00.
 


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org