HELLIGDAG 26. NOVEMBER

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter.
34. søndag i det alminnelige kirkeår A.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.
 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148
Les mer…
 

KJÆRLIGHETEN HAR SITT EGET SPRÅK

Søndag 26. november, forfatter Tordis Ørjasæter presenterer sin bok på kirkekaffen etter høymessen i St. Dominikus kirke. Les mer…
 

KATOLSK TRO OG LIV

Mandag 27. november: Katolsk etikk, ved fr. Arne Fjeld.
Mandag 4. desember: Maria og helgnene ved fr. Arne Fjeld.
Kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

JULEBASAR – ST. ELISABETH-HJEMMET

Lørdag 2. desember kl.10.00-14.00. Kl. 14.15 er det Mini-konsert. Munkerudevein 52, 1165 Oslo.
 

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET

Lørdag 2. desember kl. 10.30-15.00. Juleverksted for barna, salg – også av barnetøy som søstrene har fått i gave. Salg av bøker, billeder og brukte ting. Kaffe og kaker. Alle velkomne!
 

FØR-CHANUKA-FEST OG CHANUKA-MARKED

Søndag 3. desember kl. 13.00-16-00 (kl. 14.00: Lys-tenning) mat, Kletzmer-musikk. Det jødiske museum, Calmeyers gate 15. Les mer…
 

RORATE-MESSE

Tirsdager fra 5. desember (norsk), 12. desember (norsk) og 19. desember (polsk). Rorate-messe finner sted i St. Hallvard kl. 07.00. Ta gjerne med litt pålegg til frokosten etterpå. Les mer…
 

ADVENTSKONSERT I LUNDEN KLOSTER

Søndag 10. desember kl. 17.00. ved Ingerid Louise Birkeland, sang, Merete Markussen, fløyte. Jan Schumacher leser. Deretter servering. Klosterbutikken åpen (kontanter og VIPPS). Les mer…
 

SAKRAMENTSTILBEDELSE I ST. DOMINIKUS KIRKE

Lørdag 16. desember kl. 17.00-18.00. Dersom du ønsker mer fordypning og bønn denne dagen er du hjertelig velkommen til å ta del i adventsretretten
 

ADVENTSRETRETT I SANKT DOMINIKUS KLOSTER

Lørdag 16. desember kl. 12.00-21.00 ved sr. Agnes David Lalu, O.P. og fr. Haavar Simon Nilsen O.P. Fri adgang, kollekt for å dekke kostnader til mat. Påmelding innen 12. desember. Les mer…
 

ADVENSTRETRETT VED SØSTER ANNE-LISE STRØM O.P.

Søndag 17. desember kl. 19.30. i St. Hallvard menighet. Sr. Anne_Lise Strøm O.P. holder retrettpreken. Les mer…
 


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org