Helligdag 7. søndag i påsketiden år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.PINSE I ST. DOMINIKUS
Pinseaften lørdag 8. juni: kl. 18.00 Messe, fulgt av vesper
1. pinsedag : kl.09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse
2. pinsedag: kl. 11.00: Messe

DUGNADSUKER
Vi fornyer foredragssalen og te-kjøkkenet i ukene som kommer. Har du tid en for- eller etter-middag, bli med! Riving, rydding, vasking, sparkling, maling! Haven trenger stell. Ta kontakt med p. Haavar og avtal oppgaver,
mobil 958 73 504 haavar.simon@gmail.com

BOKPRESENTASJON
Karl Gervin: «En dag i Herrens forgård, 1. august 1197. Med munkene på Hovedøya.»
St. Olav Forlag 2019. Kr. 298,-
Presenteres på Oslo Bymuseum, Frogner Hovedgård, lørdag 15. juni kl. 13.00. Søster Ann Elizabeth Sweet, Tautra, medvirker.

REQUIEMMESSE FOR JEAN VANIER
onsdag 5. juni kl. 17.00 i Oslo Domkirke (den lutherske).
Jean Vanier inspirerte til opprettelsen av Mariahuset.

FLERKULTURELL PINSEFEST PÅ ST. HANSHAUGEN
10. juni, 2. pinsedag kl. 11.00: Sang ved polsk kor.
Kl. 12.00: Luthersk gudstjeneste.
Kl. 14.00: Måltid. Tema: Vennskap

NY BOK
Karl Gervin: «En dag i Herrens forgård, 1. august 1197. Med munkene på Hovedøya.» St. Olav Forlag 2019. kr. 298.

REQUIEMMESSE FOR JEAN VANIER
onsdag 5. juni kl. 17.00 i Oslo Domkirke (den lutherske). Jean Vanier inspirerte til opprettelsen av Mariahuset.

FLERKULTURELL PINSEFEST PÅ ST. HANSHAUGEN
10. juni, 2. pinsedag kl. 11.00: Sang ved polsk kor. Kl. 12.00: Luthersk gudstjeneste. Kl. 14.00: Måltid. Tema: Vennekap

PRESTEVIELSE LØRDAG 22. JUNI
kl. 12.00 i St. Olav Domkirke. Hai Nguyen vies av biskop Bernt, deretter mottagelse.

KRISTI LEGEMSFEST – CORPUS CHRISTI
søndag 23. juni. Felles messe for St. Olav og St. Hallvard menigheter i Trefoldighetskirken kl. 11.00. Deretter prosesjon gjennom Oslos gater og tilbake til St. Olav Domkirke. Dette er også p. Hai Nguyens første messe (se over.)

NORGES ELDRE KATOLIKKER – «NEK»
Jubileumsdager på Mariaholm 22.-25. juli. Man må være 55 år gammel eller mer! Leirprest: p. Erik Ruud. Biskop Bernt kommer på besøk. Pris: 1950.-
Påmelding innen 1. juli til
Nikoline Myklevik mob. 992 60 730
nikoline.myklevik@hotmail.com

SEMINAR FOR KATEKETER
i St. Gudmund, Jessheim, 31. august kl. 10.00-17.00.
Påmelding innen 19. august. hallvard.hole@katolsk.no

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no