Helligdag Kristi kongefest år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGSEVANGELIUM
hver onsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet. Kontakt: sr. Sheeba.

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET
lørdag 7. desember kl. 10.30-17.30 (man kan avslutte med messe i St. Dominkus kl. 18.00). Parallelt opplegg for barn. Kr. 250.-pr familie.
Påmelding innen 2. desember.
katarinahjemmet.katolsk.no

KIRKEARKITEKTURENS HISTORIE; KULT, SAKRALITET OG ESTETIKK
kurs på MF ved Prof. Kristin Bliksrud Aavitsland, torsdager kl. 16.00-18.00. fra 16. januar til 2. april.
Pris: kr. 5000.-. Søknadsfrist 15. desember.
www.mf.no/kirkearkitektur

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET
lørdag 30. november kl. 10.30-15.00. Salg av forskjellige slag, utlodning, verksted for barn, liten kafé. Alle velkommen.

JULEBASAR
lørdag 30. november kl. 10.00-14.00 på St. Elisabethjemmet, Munkerudveien 52, Nordstrand.

MESSE MED BØNN OM KALL
torsdag 5. desember kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. Vertskap: Maristene.

DIAKONVIELSE
Biskop Bernt vier Franklyn Fernando til diakon lørdag 30. november kl. 12.00 i St. Johannes Kirke, Bredtvet.

«SEGL 2019»
presenteres søndag 1. desember kl. 15.30-18.00 i Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien.
Ved. bl. a. Sigurd Hareide, søster Anne Bente Hadland, Peder Varkøy.

«ADVENTSKALENDER – DEN LILLE FASTETIDEN»
Etter høymessen kl. 11.00 i Oslo (lutherske) domkirke presenteres en av Wera Sæthers bøker, hver søndag i advent.
Tema: «Barnet og brødet.» Tore Linné Eriksen, Bodil Sødal og Elisabeth Thorsen, m.fl.

RETRETTDAG FOR UNGE VOKSNE 35 år
på Lunden Kloster lørdag 7. desember kl. 10.00 (Messe) til kl. 14.00.

MARIAFORENINGENS PATRONATSFEST
feires etter messen kl. 18.00 i St. Olav Domkirke lørdag 7. desember.

ADVENTKONSEERT PÅ LUNDEN KLOSTER
søndag 8. desember kl. 17.00. Ingerid Birkeland, Merete Markussen, Jan Schumacher, Vegard Sandholt m. fl. Lett servering.
Kloster-butikken er åpen: VIPPS og kontanter.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no