I over tusen år i Roma, frem til trettenhundretallet, bodde ikke pavene i Vatikanet, men i Lateranet. På denne dagen, altså den 9. november, i år 324, ble den første kirken i Lateranet vigslet. Denne kirken er det bare rester igjen av. Men fortsatt feirer vi dens vigselsfest. Og det skyldes at kirken i Lateranet er Romas hovedkirke, Romas domkirke. Den bærer tittelen «mor og hode for alle byens og verdens kirker».

I mange butikker i dag, ble folk minnet på at det er farsdag i morgen. Men her i kirken i dag, er det egentlig morsdag. På romanske språk omtales kirken som «hun». I sørligere strøk kalles Kirken for «hun» fordi Kirken regnes som en fruktbar kvinne, som vår mor. Laterankirkens vigselsfest er egentlig en kirkelig morsdag. Vi ærer i dag en meget gammel dame, som har gitt oss så mye.

Derfor er også dagens første lesning et fruktbarhetssymbol fra Esekiel i Det gamle testamentet. Han har en visjon, om at det fra templet i Jerusalem strømmer vann i alle retninger. Og vannet skal gjøre alt det kommer i nærheten av sunt. Overalt hvor vannet kommer blir det sunt og liv.

Hvorfor leser vi en slik lesning på en kirkevigselsfest? Jo, for det første fordi kirken er den nye pakts tempel. Templet var det i det gamle pakt bare ett av. Men i det nye pakt er det templer overalt, og vi håper at det ut fra disse kirker skal strømme sunnhet og liv. I den kristne måten å lese dette profetien fra Esekiel på, legger vi ikke bare inn et ønske om at der det er kirker, der skal det også strømme ut sunnhet og liv.

Vi legger også en hel sakramental forståelse inn i Esekiel-profetien. For det kan også leses som en profeti om Jesus på korset. Da han hang på korset og ble stukket med et spyd, fløt det vann og blod ut fra hans side. Og fra dette vannet og blodet ble Kirkens sakramenter født. Slik at lesning, med visjonen hos Esekiel med vannet som strømmer ut av templet, det blir i kristen lesemåte et bilde på Jesus og på Kirken. Fra Jesu side da han hang på korset strømmet Kirkens sakramenter ut. I dag, på vår kirkelige morsdag, ber vi om at disse sakramenter skal bringe oss sunnhet og liv.