Søndag 26. juni, 13. søndag i det alm., År. C.

INTROITUS: Lovsyng Gud med jublende røst, Alleluja
GRADUALE: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn

FRA AUGUST: KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAGER.

SYSTER SOFIE HAMRING, O.P.
Rögle Kloster, Skåne, om «KROPPENS TEOLOGI», lytt til foredraget på http://kroppensteologi.se

FILM FRA LUNDEN KLOSTER 1972 er «lagt ut på» lundenkloster.blogspot.no

 

«LECTIO DIVINA» FOR HVER DAG,
i anledning dominikaner-ordenens 800 års jubileum, finnes på http://www.op.org/en/lectio

PILEGRIMSREISE TIL PARIS MED SR. RAGNHILD MARIE BJELLAND OG NILS KRISTER LARSENS BYRÅ
29. sept. – 2. oktober. Sacré Coeur, det jødiske kvarteret Le Marais, synagoge- gudstjeneste, kommuniteten Fraternité Monastique de Jérusalem, museums-besøk, Høymesse i Notre Dame. Halvpensjon, pris kr. 9900.- med tomannsrom. Bindende påmelding innen 30. juli. Depositum kr. 3000.- Påmelding pr. mail til Nils Krister Larsen: nils@nklarsen.no

KOMMENDE BEGIVENHETER:

SANKT DOMINIKUS FEST
Mandag 8. august kl. 18.30. Pontifikalmesse ved Biskop Bernt Eidsvig i St. Dominikus Kirke i anledning søster Mette Andrésens 50 års jubileum som søster. Kirkekaffe på Katarinahjemmet.

MARIAPROSESJON FRA ST. HALLVARD
lørdag 12. august kl. 16.30 til messe i St.Olav Domkirke kl. 18.00-

«KATOLSK TRO OG LIV», INNFØRINGSKURS I TROSLÆREN
hver mandag kl. 19.30 fra 5. september, i foredragssalen, Sankt Dominikus.

MESSE MED BØNN OM KALL
6. oktober kl. 18.30 i Sankt Dominikus kirke

TERJE OSMUNDSEN, STYRELEDER I CARITAS NORGE, OM «LAUDATO SI»
onsdag 19. oktober kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang.
Arr.: St. Dominikus Klosters venneforening.

P. ERIK VARDEN, Abbed i Mount Saint Bernard Abbey
«Kledd i miskunn – et øst-kirkelig perspektiv på Barmhjertighetens år.»
mandag 7. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.

KARL OVE KNAUSGÅRD
onsdag. 23. november, i Sankt Dominikus

 

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15,
0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

Messe:
Mandag – fredag: kl. 18.30
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe
kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.