F. Pascal René Lung, Stockholm, er valgt til ny Vikar for provinsial-prioren i Paris, for dominikanerne i Norden (Dacia). F. Pascal René har tidligere hatt denne oppgaven i tre firårsperioder. Han er også Generalvikar for Stockholm Katolske Bispedømme.

Dacia-råd: f. Jon Atle Wetaas, Oslo, f. Gabriel Salmela, Helsinki, og f. Björn Engdahl, Lund. Varamann: f. Paul-Dominique Masiclat, Lund.