12. søndag i det alm., År. C.

INTROITUS: Lov Herre, min sjel
GRADUALE: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Kirkekaffe etter høymessen søndag. Dette er siste kirkekaffe før sommerpausen.

HJERTELIG TAKK TIL DET FRIVILLIGE VERTSKAPET! OG TAKK TIL ALLE HJELPERE


LITURGISK KALENDER

Torsdag 23. juni: Vigilien til St. Hans. messe kl. 18.30.
Fredag 24. juni: Sankt Hans dag, Johannes Døperens fødsel. messe kl. 18.30.

«LECTIO DIVINA» FOR HVER DAG,
i anledning dominkaner-ordenens 800 års jublieum, finnes på http://www.op.org/en/lectio

MENIGHETSRÅDSVALG I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET 2016

gjennomføres 5., 12. og 19. juni. Man må ha adresse i St. Olav menighet.
Menighetsrådet er medansvarlig for det pastorale livet i menigheten. Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i rådet, som hjelper sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og felles-arrangementer. Det velges fem kandidater, mens sognepresten i etterkant vil utnevne to.
BRUK STEMMERETTEN DIN!
Se eget info-skriv/stemmeseddel /kandidat-liste, som ligger i inngangspartiet i kirken.

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO
mandag 20. juni kl. 17.00 i Mariagården, Akersveien 16. Sommeravslutning med pizza. Påmelding: berntig@broadpark.co innen søndag ettermiddag.

SANKT HANS FEST I SANKT HALLVARD
torsdag 23. juni. kl. 18.00 Messe, kl. 18.45 tenning av Sankt Hans-bål. Fest med mat, dans og musikk fra menighetens medlemmers fødeland.

PILEGRIMSREISE TIL PARIS
MED SR. RAGNHILD MARIE BJELLAND OG NILS KRISTER LARSENS BYRÅ
29. sept. – 2. oktober. Sacré Coeur, det jødiske kvarteret Le Marais, synagoge- gudstjeneste, kommuniteten Fraternité Monastique de Jérusalem, museums-besøk, Høymesse i Notre Dame.
Halvpensjon, pris kr. 9900.- med tomannsrom.
Bindende påmelding innen 30. juli. Depositum kr. 3000.-
Påmelding pr. mail til Nils Krister Larsen: nils@nklarsen.no

KOMMENDE BEGIVENHETER:


SANKT DOMINIKUS FEST
mandag 8. august kl. 18.30. Pontifikalmesse ved Biskop Bernt Eidsvig i St. Dominikus Kirke i anledning søster Mette Andrésens 50 års jubileum som søster. Kirkekaffe på Katarinahjemmet.

MARIAPROSESJON FRA ST. HALLVARD
lørdag 12. august kl. 16.30 til messe i St.Olav Domkirke kl. 18.00-

«KATOLSK TRO OG LIV»
Innføringskurs i troslæren
fra 5. september hver mandag kl. 19.30, i foredragssalen, Sankt Dominikus.

MESSE MED BØNN OM KALL
6. oktober kl. 18.30, i Sankt Dominikus kirke.

DOMINIKANSKE BIDRAG TIL UTVIKLINGEN AV MENNESKE- RETTIGHETENE
Tidlig november. v. f. Vivian Boland, O.P. og f. Gabriel Salmela, O.P.. På engelsk.

P. ERIK VARDEN, Abbed i Mount Saint Bernard Abbey
mandag 7. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal
«Kledd i miskunn – et øst-kirkelig perspektiv på Barmhjertighetens år.»

KARL OVE KNAUSGÅRD TALER I ST. DOMINIKUS
onsdag. 23. november

 

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag:
kl. 09.00: Messe
kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.