11. søndag i det alm., År. C.

INTROITUS: Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud GRADUALE: Salig den, hvis synd er tilgitt!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

FORFATTERINNEN VERA HENRIKSEN,
som var legdominikaner, begraves fra Lom kirke i Gudbrandsdalen torsdag 16. juni kl. 12.00.

«LECTIO DIVINA» FOR HVER DAG,
i anledning dominkanerordenens 800 års jublieum, finnes på http://www.org/en/lectio

ST. PETER`S AND THE PAPAL BASILICAS OF ROME
en italiensk film on Peterskirken, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mure, vises på Gimle Kirke tirsdag 14. juni kl. 18.00. Italiensk tale.

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD
møtes siste gang før ferien onsdag 15. juni, messe kl. 11.00 lunsj og hyggelig samvær-
MENIGHETRÅDSVALG I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET 2016. gjennomføres 5., 12. og 19. juni. Man må ha adresse i St. Olav menighet.
Menighetsrådet er medansvarlig for det pastorale livet i menigheten. Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i rådet, som hjelper sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og felles-arrangementer. Det velges fem kandidater, mens sognepresten i etterkant vil utnevne to.
BRUK STEMMERETTEN DIN!
Se eget info-skriv/stemmeseddel /kandidat-liste, som ligger i inngangspartiet i kirken.

SANKT HANS FEST I SANKT HALLVARD
torsdag 23. juni. kl. 18.00 Messe, kl. 18.45 tenning av Sankt Hans-bål. Fest med mat, dans og musikk fra menighetens medlemmers fødeland.

PILEGRIMSREISE TIL PARIS
MED SR. RAGNHILD MARIE BJELLAND OG NILS KRISTER LARSENS BYRÅ
29. sept. – 2. oktober. Sacré Coeur, det jødiske kvaretert Le Marias, synagoge- gudstjeneste, kommuniteten Fraternité Monastique de Jérusalem, museums-besøk,. Høymesse i Notre Dame. Halvpensjon, pris kr. 9900.- med tomannsrom.
Bindende påmelding innen 30. juli. Depositum kr. 3000.- Påmelding pr. mail til Nils Krister Larsen nils@nklarsen.no

Kommende begivenheter

PROGRAM FOR OLAVS-DAGENE I NIDAROS 28. – 31. juli, cf. katolsk.no/nyheter.
Pontifikalmessen i Nidarosdomen feires fredag 29. juli kl. 14.30

SANKT DOMINIKUS FEST
Mandag 8. august kl. 18.30. Pontifikalmesse ved Biskop Bernt Eidsvig i St. Dominikus Kirke i anledning søster Mette Andrésens 50 års jubileum som søster. Kirkekaffe på Katarinahjemmet.

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe (NB! Ikke 1.-3. juni!)
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper. (NB! Ikke 4. juni!)

Søndag: kl. 09.00: Messe
kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale. (Ikke 4. juni!).