10. søndag i det alm., År. C.
INTROITUS: Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?
GRADUALE: Jeg opphøyer Herren, for Han berget meg

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

ELISABETH HESSELBLAD KANONISERES I ROMA
søndag 5. juni. Hun grunnla den nye grenen av Birgittinerinnene, som finnes på Tiller i Trondheim. Hun gjemte jøder i Casa Santa Brigida på Piazza Farnese under 2. verdenskrig, og ordnet med en provisorisk synagoge der. Hun har fått den israelske hederstitelen «Rettferdig blant folkene».

«VI ER NORGES RETTE SYMBOLER – VI ER KJÆRLIGHETEN OG FRIHETEN». Familieforestilling ved Grav litteratur-og teater-gruppe, dialog, dikt, drama og dans ved barn 8-14 år, i anledning Henrik Wergelands fødselsdag 17. juni.
Søndag 5. juni kl. 14.00 i HL-senteret, Villa Grande, Bygdøy.

FELLESSKAPET SANT `EGIDIO
samles mandag 6, juni kl. 1800 til aftenbønn i St. Olacv Dom kirke etter kveldsmessen. Deretter samtale i Mariagården og hjelp til nye migranter.

ÅRETS HARAM-SEMINAR
finner sted torsdag 9. juni kl. 17.30 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Tema:
«HVA ER SANNHET ? – SANNHETENS PLASS I RELIGIONSDIALOGEN».
F. Antoine Lévy, O.P. : «Thomas Aquinas and Edith Stein on Truth and the Necessity of Dialogue.»
F. Vivian Boland. O.P.: Title to be announced!
Panel: Greg Reichberg, Nora Eggen, Mohammad Sabouri, Ragnhild Zorgati. Moderator: Kristin Bliksrud Aavitsland. På engelsk.
st.dominikus.katolsk.no

MENIGHETRÅDSVALG I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET 2016
gjennomføres 5., 12. og 19. juni. Man må ha adresse i St. Olav menighet.
Menighetsrådet er medansvarlig for det pastorale livet i menigheten. Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i rådet, som hjelper sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og felles-arrangementer. Det velges fem kandidater, mens sognepresten i etterkant vil utnevne to.
BRUK STEMMERETTEN DIN!
Se eget info-skriv/stemmeseddel /kandidatliste, som ligger i inngangspartiet i kirken.

PILEGRIMSREISE TIL PARIS
MED SR. RAGNHILD MARIE BJELLAND OG NILS KRISTER LARSENS BYRÅ
29. des. – 2. oktober. Sacré Coeur, det jødiske kvaretert Le Marias, synagogegudstjeneste, kommuniteten Fraternité Monastique de Jérusalem, museums- besøk,. Høymesse i Notre Dame. Halvpensjon, pris kr. 9900.- med tomannsrom.
Bindende påmelding innen 30. juli. Depositum kr. 3000.- Påmelding pr. mail til Nils Krister Larsen nils@nklarsen.no

PROGRAM FOR OLAVS-DAGENE I NIDAROS 28. – 31. juli,
Pontifikalmessen i Nidarosdomen feires fredag 29. juli kl. 14.30

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe (NB! Ikke 1.-3. juni!)
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper. (NB! Ikke 4. juni!)
Søndag:
kl. 09.00: Messe
kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale. (Ikke 4. juni!).