Søndag 4. desember, 2. søndag i advent, år. A.
 
 

INTROITUS: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høye!
GRADUALE: Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.


 
OFFERTORIUM: Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum
 

KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

MESSEFALL
Onsdag 7. desember ingen messe i St. Dominikus Kirke p.g.a. «Mariavake med tekst og tonar» Les mer…

«A SONG OF LOVE AND LONGING»
Advents-konsert på Lunden Kloster
Søndag 4. desember kl. 16.30, Lunden kloster. Ingerid Louise Birkeland, sang, Merete Markussen, fløyte, Alf Knutsen, piano. Tekstlesning ved Jan Schumacher. Lett servering og åpen klosterbutikk. Kun kontanter, ikke kort! Les mer…

KATOLSK TRO OG LIV
I Dominikanernes foredragssal. Fri adgang.
Mandag 5. desember: «Tro, Håp og Kjærlighet» kl. 19.30 ved sr. Mette Andrésen.
Mandag 30. januar 2017: «Døden og det evige liv» kl. 19.30 ved f. Haavar Simon Nilsen.

«MARIAVAKE MED TEKST OG TONAR»
Sankt Dominikus kloster til konsert med diktlesing, stev, sang og vakker feleklang
Onsdag 7. desember kl. 19.00, ved Odd Norstoga, Stein Versto, Anne Margaret Nilsen, m.fl. Diktlesning, stev, vakker sang. Billetter og program: Les mer…

«HELLIGE TING OG HELLIGE STEDER I MIDDELADERKULTUREN»
Torsdag 8. desember kl. 18.00, Drammensveien 74. Temamøte i Det Norske Videnskapsakademi ved Lena Liepe og Kristin Bliksrud Aavitsland. Minnetale over Kari Børresen v. Jorunn Økland. Fri adgang. Les mer…

«DER HIMMELEN STIGER NED»
Søndag 11. desember etter høymessen i St. Hallvard Kirke, kl. 11.00, presenteres jubileumsbok om St. Hallvard menighet. Lysbildeforedrag ved Knut Ruyter, bokens redaktør. Boken kan kjøpes der for NOK 299,-

NORGES UNGE KATOLIKKERS ADVENTSAKSJON
Les mer www.nuk.no

Juletidens Gudstjenester i St. Dominikus 2016/2017
Les mer…


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
Vårt VIPPS-NUMMER er: 21991
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org