St. Dominikus, ordensgrunnlegger for Dominikanerordenen
St. Dominikus. Foto: p Haavar ©P


Hva er Sannhet?

– Sannhetens plass i religionsdialogen


Hvor:
Litteraturhuset, Oslo
Når: Torsdag 9. juni
Klokkeslett: 17.30 – 20:00
Gratis inngang

Haramseminaret har siden 2012 vært arrangert årlig til minne om dominikanerpater Arnfinn Haram, som var en tydelig og alternativ stemme i samfunnsdebatten. Årets seminar er også en markering av at det er 800 år siden dominikanerordenen, ordo praedicatorum, ble stiftet av St. Dominikus Guzman i 1216. Dominikanernes motto har siden grunnleggelsen vært Veritas, ”Sannhet”. Allerede fra 1200-tallet har dominikanerordenen vært engasjert i dialog med jøder, muslimer og mennesker fra andre religiøse tradisjoner. Seminaret ønsker derfor å løfte frem denne tradisjonen ved å belyse forholdet mellom ”sannhet” og ”dialog”.

Temaet er høyaktuelt i en samtid hvor vi ikke sjelden opplever religiøs fundamentalisme og konflikter som knytter an til religiøse identiteter. I samtidens offentlighet er ”tro” og ”dialog” ofte sett på som motsetninger. Mange tenker at jo sterkere de holder fast på sannheten i sin tro, desto mindre vil de klare å gå inn i dialog med andre. Andre tenker at dialog har lite eller ingenting å gjøre med sannhet: Hvis hensikten med dialog er å forstå hverandre bedre, må man legge av seg sin egen overbevisning om sannhet.

Den dominikanske tradisjonen tilbyr et alternativt synspunkt. Fra Thomas Aquinas (1225-1274) til vår egen tid har dominikanerne alltid vektlagt den naturlige forbindelsen mellom tro og fornuft, og det er her de har funnet en basis for dialog med medlemmer av andre religiøse tradisjoner, og også med personer uten noe trosgrunnlag. I stedet for å være gjensidig utelukkende størrelser, kan dialog og sannhet, med sin forankring i fornuften, gjensidig styrke hverandre. I seminaret spør vi om hvordan denne forståelsen kan bidra til dagens debatt om religiøs identitet, tro og dialog.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Program

17.30    Introduksjon ved Haavar Simon Nilsen, OP
17.45    Antoine Levy, OP, (professor ved University of Eastern Finland og direktør ved Helsinki Studium Catholicum): Thomas Aquinas and Edith Stein on Truth and the Necessity of Dialogue
18.15    Vivian Boland, OP (tidligere studentmester for de engelske, dominikanske studentbrødrene i Blackfriars, Oxford, nå medarbeider for lederen av den dominikanske ordenen): Title to be announced
18.45 Pause med lett servering
19.15 Panelsamtale: Hvilken rolle spiller sannheten i interreligiøs dialog idag?

Moderator: Kristin B. Aavitsland

I panelet:
Greg Reichberg, forskningsprofessor ved PRIO, Oslo
Nora Sunniva Eggen, arabiskfilolog, postdoktor ved Universitetet i Oslo
Mohammad Sabouri,  Iransk filosof, bosatt i Oslo.
Ragnhild Johnsrud Zorgati, førsteamanuensis i religionshistorie, Universitet i Oslo