I 2016 er Dominikanerordenen 800 år. Den dominikanske familie planlegger et stort jubileum, hvor det vil bli feiringer både lokalt og sentralt fra 7. nov. 2015 – 21. jan. 2017. Nyheter 9. juni
 
 

Nyheter

Haramseminaret, Litteraturhuset i Oslo 9. juni 2016
Hva er sannhet? Sannhetens plass i religionsdialogen. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
Åpendag Lunden kloster,  4. juni 2016
Dobbel jubileumsfeiring!  Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
Jubileumsseminar i Lund 21. mai 2016
Den dominikanske familien i Norden inviterer til seminar i Lund den 21. mai kl 10.30 til 15.30. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
Pilgrimsrosenkrans på Lunden kloster 14, 15 mai 2016
Søstrene på Lunden inviterer hele den dominikanske familie og alle andre til Lunden kloster i anledning 800-årsjubileet for Dominikanerordenens opprettelse. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
Dagens Ord (5. mar. 2016)
Les eller hør opptak av Dagens Ord fra den dominikanske familie. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]

 
Oppdag Lectio Divina (22. feb. 2016)
I forbindelse med 800-års jubileumsfeiringen tilbyr Ordenen daglig Lectio Divina tilgjengelig over nettet.
Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
Online utstilling (22. feb. 2016)
I samarbeid med biblioteket ved Cambridge Universitet lanseres en litterær dominikansk utstilling. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
 

Program 800-årsjubileum

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Hold deg oppdatert og følg Ordenens offisielle Jubileumsside [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Følg også Den dominikanske familie i Norden OP Dacia og jubileumssiden OP 800 år [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
 

Åpning av Dominikanernes 800 årsjubileum¹

På Dominkanerordenens Allehelgensdag lørdag 7. nov. ble ordenens 800 årsjubileum innledet i St. Dominikus kirke i Oslo. Åpningen ble markert ved festmesse, denne dagen på nynorsk, etterfulgt av høytidelig vesper. I Oslo finner vi tre dominikanske klostre, St. Dominikus kloster for brødre, Sta. Katarinahjemmet for apostoliske søstre og Lunden kloster for nonner. Alle klostrene var representert ved åpningen av jubileet. Etter messe og vesper tok brødre, søstre og nonner veien til Sta. Katarinahjemmet hvor dagen ble markert med hyggelig samvær utover kvelden.

Dominikanerordenen åpnet sitt første kloster i Oslo i 1239, Olavsklosteret. Det var også andre klostre i Norge i tidligere tider, blant annet i Bergen. Klostrene ble stengt etter Reformasjonen da munke- og nonneordener ble forbudt i Norge. Olavsklosteret er i dag en ruin som kan besøkes.

I 1921 kom dominikanerne tilbake til Norge. Det var franske dominikanerpatrene som grunnla det første klosteret i Neuberggate i Oslo. I 1928 ble Sta. Katarinahjemmet grunnlagt. I likhet med brødrene kom også de apostoliske søstre fra Frankrike. Lunden kloster ble grunnlagt i 1951, og Oslo fikk slik et nærvær av dominikanske nonner. I 1953 grunnla engelske apostoliske søstre et dominikanerinnekloster i Bodø. I tillegg til brødre, søstre og nonner, er det en større gruppe legdominikanere i Norge. Sigrid Undset var i sin tid en av disse, og gikk under navnet søster Olava.
 
 
Et dobbelt jubelår

Dominikanerordenens 800-årsjubileumsfeiring faller samtidig med Kirkens ekstraordinære jubelår for barmhjertighet. Dette passer svært godt, for barmhjertighet og forsoning er grunnleggende verdier i den dominikanske tradisjonen. Den irske dominikanerpateren Vivian Boland utdypet dette i et intervju i Vatikanradioen tidligere i år: «Barmhjertighetens år gir en ny dimensjon til vårt 800-årsjubileum. Da den hellige Dominikus sendte brødrene ut for å forkynne, ga han dem to oppgaver; å forkynne og å høre skriftemål.» Les mer på OP Dacia. [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
 
Jubileumsbønn
Miskunnsrike Gud,
i din evige visdom kalte du din tjener Dominikus
til å ta fatt på veien som en pilegrim i troen,
og som forkynner av din nåde.
Med ham som forbillede gjennom dette jubiléet
ber vi deg nå om på nytt å inngi oss
den oppstandne Kristi Ånd,
slik at vi trofast og med glede kan vitne om fredens evangelium,
ved ham, Jesus Kristus vår Herre.
Amen.
 
 

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Artikler og videoopptak

21. jan. 2016. Religiøst vold
Symposium om religiøst vold. Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
12. nov. 2015
Artikkel i Klassekampen av fr. Haavar Simon i anledning 800 års jubileet,

«Kva plass har trua på absolutt sanning i vår tvilande tidsalder?»

«Ved FN’s hovedkvarter står statua av dominikaneren Vitoria med påskrifta: Fundador del derecho de gentes – Grunnleggaren av folkeretten. Rotfest i si gudstru hevda dei at mennesket er ukrenkeleg, og krev absolutt fridom og respekt. Denne overtydinga er i dag allemannseige…» Les mer [wp-svg-icons icon=»arrow-right-3″ wrap=»i»]
 
7. nov. 2015.
Jubileumsbudskap f Bruno Cadoré OP

– Virker det ikke? Se den her [wp-svg-icons icon=»play-2″ wrap=»i»]
 
7. nov. 2015.
Festvesper i St. Dominikus kirke

– Virker det ikke? Se den her [wp-svg-icons icon=»play-2″ wrap=»i»]
 
Ordenens Jubileumsvideo
Det ekstraordinære jubelåret for barmhjertighet

– Virker det ikke? Se den her [wp-svg-icons icon=»play-2″ wrap=»i»]
 
 
¹ Teksten «Åpning av Dominikanernes 800 årsjubileum» har søstrene på Katarinahjemmet skrevet og er mer eller mindre gjengitt i sin helhet. Katarinahjemmet (7. nov. 2015)