Kjære venner og brukere av St. Dominikus kirke.

Hele samfunnet vårt har befunnet seg i en ubegripelig vanskelig situasjon siden myndighetene så seg nødt til å pålegge oss smittevernrestriksjoner. Alle er vi på ulike måter rammet av dette.

For oss som er praktiserende katolikker ble stille uke og påske en vond og vanskelig tid, og restriksjonene har bare fortsatt å gjelde. Når myndighetene nå har kommunisert at det vil kunne åpnes for samlinger på opp til 50 personer, har mange forstått det som et varsel om at kirkene umiddelbart vil åpne for messefeiring igjen.

Dessverre har vi ingen opplysninger som sier noe om dette foreløpig. Fremdeles, som da forbudet ble innført, følger vi de bestemmelser som gjelder for Oslo Katolske Bispedømme, og vi venter på informasjon derfra nå.

Vi forstår at folk er utålmodige, og vi vil komme ut med nyheter om eventuelle endringer så snart de måtte dukke opp. Imens gjør vi det som står i vår makt for å formidle liturgien ut til dere på en så god måte som vi bare kan. Vi forsikrer dere om våre forbønner, og vi stoler på deres forbønner for oss.

For brødrene i St. Dominikus kloster,
p. Jon Atle Wetaas OP
prior