Legdominikanerne i Oslo valgte 13. juni Berit Holth til leder, og Åse Skjerdal og Helge Erik Solberg til rådsmedlemmer, for tre år.