F. Gabriel Salmela, O.P., prestevies lørdag 15. august i Helsinki. F. Gabriel var del av kommuniteten i Neuberggaten 2013-2014. Hans adresse:
gabriel.salmela@gmail.com