Se skjærtorsdagsmessen fra St. Dominikus kirke. Brødrene i St Dominikus kloster ønsker alle en velsignet skjærtorsdagsfeiring.

Kollekt: vipps 21991. Ktnr 1602.05.07148

Hovedcelebrant: p. Haavar Simon Nilsen OP

Organist: Åse Skjerdal med assistent Hilde Bliksrud

Kantor: Per Erik Solberg.

Lektor Jeanne Wreden og fr Gerard Marie Ketterer OP

Ministrant Morten Selle.

https://www.facebook.com/st.dominikus/videos/2484000495183024/