Følg brødrene i St. Dominikus og søstrene fra Katarinahjemmet i tenebrae-liturgien på langfredag.

https://www.facebook.com/st.dominikus/videos/861001014311736/